Η Νokia Siemens Networks παρουσιάζει την υπηρεσία "Managed Service Operation & Assurance".

Κατά την διάρκεια του Mobile World Congress 2009, η Nokia Siemens Networks παρουσίασε την υπηρεσία “Managed Service Operation & Assurance”, με σκοπό να βοηθήσει τους προμηθευτές υπηρεσιών επικοινωνίας (CSPs), στοχεύοντας παράλληλα στις ακόλουθες τρεις προκλήσεις: την αποδοτική διαχείριση του τελικού χρήστη, καθώς και τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποδοτικότητας στις υπηρεσίες του καταναλωτή.