Η τεχνολογία αιχμής έχει εισβάλλει στην καθημερινή μας ζωή, δημιουργώντας ένα ευρύτερο πεδίο ψηφιακής διαδραστικότητας. Πόσο έτοιμοι είμαστε να διαχειριστούμε αυτή την ψηφιακή αλλαγή;

Το σύγχρονο περιβάλλον, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή μας, χαρακτηρίζεται από την ανάγκη ψηφιακής διασύνδεσης ανθρώπων και συσκευών. Η σύγχρονη τάση για ανταλλαγή πληροφοριών μέσω ψηφιακών μέσων είναι διαρκώς αυξανόμενη και δημιουργεί την ανάγκη για τη διακίνηση ενός μεγάλου όγκου δεδομένων και πληροφοριών. Αυτή η τάση αποτυπώνεται, επίσης, και στα τελευταία στατιστικά δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ για το 2013, τα οποία αφορούν στη χρήση του Internet και των δεδομένων. Από τα στοιχεία αυτά παρατηρούμε ότι το φαινόμενο αυτό εντοπίζεται κυρίως στις ηλικίες μεταξύ 16-24 ετών και προκύπτει από τη ραγδαία αύξηση των ηλεκτρονικών αγορών και συναλλαγών, καθώς και από την έντονη χρήση των social media.

Ενας επιπλέον λόγος για αυτήν την αύξηση είναι και η αναζήτηση, αποθήκευση και διακίνηση ηλεκτρονικών πληροφοριών και δεδομένων. Σε μεγαλύτερες ηλικίες, σήμερα, παρατηρείται μικρότερη διείσδυση των νέων τεχνολογιών, αφού οι παλαιότερες γενιές δεν φαίνεται να είναι τόσο εξοικειωμένες με τα νέα ψηφιακά περιβάλλοντα. Παρόλα αυτά, εκτιμούμε ότι θα παρουσιάζεται αυξανόμενη διείσδυση και σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες, καθώς η τεχνολογία θα εισέρχεται όλο και περισσότερο στην καθημερινότητα όλων μας.

Το εύλογα ερωτήματα που δημιουργούνται είναι: Πόσο έτοιμοι είμαστε για τη συγκεκριμένη ψηφιακή τάση; Διαθέτουν οι επιχειρήσεις την υποδομή και, κυρίως, την κουλτούρα να υιοθετήσουν τη συγκεκριμένη αλλαγή; Μπορούν να υποστηρίξουν αυτή την αλλαγή; Τα συγκεκριμένα ερωτήματα είναι διαχρονικά και θα συνεχίζουν να απασχολούν ανθρώπους και εταιρείες, αφού η ψηφιακή ανάπτυξη είναι ένα σύγχρονο εργαλείο που απαντάει άμεσα όλες τις σύγχρονες ανάγκες, διασυνδέει ανθρώπους και συσκευές, ενώ παράλληλα βελτιστοποιεί όλες τις διαδικασίες.

Εκπαίδευση, εξοικείωση και επενδύσεις
Η κοινωνία θα πρέπει να εκπαιδευτεί σε νέες τεχνολογίες και ταυτόχρονα να εξοικειωθεί με τη χρήση του Internet και των υπολογιστών. Πέρα από την εξοικείωση, θα πρέπει να εμπιστευτεί τη χρήση της τεχνολογίας, αφού απλές διεργασίες, που εκτελούνται με τον παραδοσιακό τρόπο, θα εκτελούνται πλέον γρηγορότερα με τη χρήση ψηφιακών μέσων. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εισάγουν νέες τεχνολογίες διαδραστικότητας με τους πελάτες και συνεργάτες τους. Η συγκεκριμένη αλλαγή επιδρά μετασχηματιστικά στις Διευθύνσεις Πληροφορικής, στο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και στις εσωτερικές διαδικασίες της επιχείρησης. Επιπλέον, δημιουργεί την ανάγκη για σύγχρονες υποδομές (data centers , tablets, networks, storage, software κλπ.), οι οποίες θα διαφοροποιήσουν τη διαδικασία των εμπορικών συναλλαγών!

Πέρα από τις συγκεκριμένες αλλαγές στην κοινωνία και τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να υπάρχει η υποστήριξη και το κατάλληλο πλαίσιο από την πλευρά των αντίστοιχων φορέων και οργανισμών. Η ψηφιακή αλλαγή απαιτεί επένδυση σε υποδομές και διαδικασίες που θα προάγουν τη χρήση όλων των ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών. Οι συγκεκριμένες διαδικασίες θα αυτοματοποιήσουν καθημερινές ανάγκες, ενώ παράλληλα θα αυξήσουν την απόδοση και παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και της κοινωνίας. Η ψηφιακή τεχνολογία βρίσκεται σε μια ραγδαία διαρκή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και η εξέλιξή της μετασχηματίζει την καθημερινότητα.

Οι αλλαγές μεταφράζονται ως υποχρεωτική ανάγκη, αφού θα δημιουργήσουν ένα σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας. Το μεγάλο στοίχημα είναι πόσο γρήγορα και με ποια προτεραιότητα μπορούν να υλοποιηθούν. Η υποχρέωση όλων μας είναι να προάγουμε την συγκεκριμένη αλλαγή, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους, ώστε να βελτιστοποιήσουμε τις λειτουργίες και να ολοκληρώσουμε το ψηφιακό πλαίσιο λειτουργίας.