O Μάριος Συντιχάκης, IT Strategy and Governance Leader του Ομίλου Interamerican,μιλάει στο Netweek για την επιτάχυνση της διαδικασίας ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών και λειτουργιών του Ομίλου.

Όταν στα τέλη του 2016, ο Όμιλος Interamerican ξεκίνησε να σχεδιάζει και να υλοποιεί πιλοτικά προγράμματα για την μετάβαση του στο agile software development σίγουρα τα στελέχη του διέθεταν μια εικόνα, ένα όραμα σχετικά με την κατεύθυνση που ήθελαν να δώσουν προκειμένου να είναι σε θέση να ικανοποιεί τις ανάγκες, τις προκλήσεις, τα μεγέθη και τους χρόνους παράδοσης και υλοποίησης με όρους λειτουργίας ενός σύγχρονου software house. Σε σημείο τέτοιο, ώστε σήμερα να θεωρείται ως ένας Οργανισμός που διαθέτει αυξημένα ποσοστά in-house software ανάπτυξης και delivery, λειτουργώντας πολλές ομάδες που με την σειρά τους απαρτίζονται από εξειδικευμένους μηχανικούς πληροφορικής, οι οποίοι σχεδιάζουν και αναπτύσσουν πλειάδα συστημάτων που «τρέχουν» τις επιχειρηματικές διαδικασίες του Ομίλου.

Σήμερα, εν μέσω του 4ου «κύματος» digital trans-formation, o Μάριος Συντιχάκης, IT Strategy and Governance Leader του Ομίλου Interamerican, εξηγεί στο Netweek το πώς διαμορφώνεται το πλαίσιο λειτουργίας των cross functional ομάδων εντός των κόλπων του, τις άμεσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει, τα skill sets των στελεχών που αναζητά, καθώς επίσης και τα συγκεκριμένα tasks που ενέχουν την θέση του “To do” στα άμεσα πλάνα του.

Κύριε Συντιχάκη, αναμφίβολα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός ανάγεται σε ένα από τα θεμελιώδη ζητούμενα της εποχής, προδιαγράφοντας το παρόν και επιδιώκοντας σε ένα εύρωστο μέλλον. Ωστόσο, κάθε επιχείρηση και στέλεχος δίνει ένα διαφορετικό περιεχόμενο στο digital transformation. Ποιος είναι αυτός που σας εκφράζει περισσότερο;

Μάριος Συντιχάκης: Στη δική μου σκέψη, αυτό που βρίσκεται στον πυρήνα του όρου ψηφιακός μετασχηματισμός είναι η στρατηγική απλούστευσης και αυτοματοποίησης των επιχειρησιακών λειτουργιών ενός οργανισμού. Τα τελευταία χρόνια εισάγονται στο πεδίο της αγοράς νέα τεχνολογικά “όπλα”, ψηφιακές, όπως συνήθως τις ονομάζουμε, τεχνολογίες που ωθούν την διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού σε εντελώς νέα επίπεδα, θέτοντας καινούργια ζητούμενα. Σε αυτά, ξεχωρίζουν η τεχνητή νοημοσύνη (AI), η μηχανική όραση, η ρομποτική, καθώς επίσης και η αδιάκοπη «παραγωγή» δεδομένων τα οποία με την κατάλληλη επεξεργασία μπορούν να εξελιχθούν σε εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο λήψης αποφάσεων.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός προϋποθέτει και την υλοποίηση ενός αντίστοιχου, οργανωτικού;

Συχνά διατυπώνεται η άποψη ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός προϋποθέτει να έχει προηγηθεί αλλαγή τεχνολογίας ή και αλλαγή οργανωτικής δομής. Θα έλεγα, όχι κατά ανάγκη. Κυρίως γιατί δεν έχει ιδιαίτερη αξία να υποστηρίζεις τις ίδιες λειτουργίες με μοντέρνα τεχνολογία ή νέα οργανωτική δομή. Φυσικά, στις περισσότερες περιπτώσεις, τόσο ο οργανωτικός όσο και ο τεχνολογικός μετασχηματισμός, υποστηρίζει ή και επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό όπως τον ορίσαμε προηγουμένως. Κυρίως διότι η κουλτούρα, τεχνολογική και επιχειρησιακή, των στελεχών αλλά και γενικότερα του δυναμικού μιας επιχείρησης επιδρά σημαντικά στο πως θα εξελιχθεί η υλοποίηση ενός συνολικότερου πλάνου ψηφιακού μετασχηματισμού. Πόσο, μάλλον, από τη στιγμή κατά την οποία στον πυρήνα αυτού του πλάνου βρίσκεται η αυτοματοποίηση διαδικασιών τις οποίες μέχρι πρότινος «έτρεχαν» και υλοποιούσαν άνθρωποι. Αυτοί, ενδεχομένως να πρέπει να εξελιχθούν, να μετεκπαιδευτούν και να αναλάβουν νέα καθήκοντα και εν γένει εργασίες. Συμπερασματικά, θα έλεγα ότι ο οργανωτικός και ο τεχνολογικός μετασχηματισμός έχουν διαφορετική στόχευση σε σχέση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις λειτουργούν συμπληρωματικά.

Από τα τέλη του 2016 μέχρι σήμερα, έχει κυλήσει πολύς χρόνος και ακόμη περισσότερες δράσεις και διαδικασίες στο πλαίσιο του οργανωτικού σκέλους του ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου Interamerican. Θέλετε να μας δώσετε ένα timeline των βασικών ενεργειών στις οποίες προχωρήσατε;

Το 2017 βρεθήκαμε μπροστά στην πρόκληση της κλιμάκωσης (scale-up) του μοντέλου agile software development, καθώς είχαμε υλοποιήσει με επιτυχία πιλοτικά προγράμματα που «έτρεχαν» από τα μέσα του 2016 και θεωρήσαμε πως έπρεπε να βρεθούμε στο πεδίο της αγοράς με αυξημένες δυνάμεις προκειμένου να ανταποκριθούμε στις διαρκώς εντεινόμενες προκλήσεις της αγοράς αλλά και των «θέλω» του ίδιου του Οργανισμού. Υπό αυτό το πρίσμα, θέσαμε ένα πλαίσιο λειτουργίας που βασιζόταν στο Scrum και το οποίο μπορούσε να καλύψει ένα σύνολο 20-25 ομάδων ανάπτυξης. Την προσεχή διετία λειτουργήσαμε σε αυτό το πλαίσιο, κάνοντας πράξη το πρώτο κύμα (wave one) της διαδικασίας μετασχηματισμού του Ομίλου Interamerican στο πεδίο του agile software development.

Το 2019 προβληματιστήκαμε γόνιμα διαπιστώνοντας την τάση που στο μεσοδιάστημα είχε καθιερωθεί σε συνήθη -πλέον- πρακτική, περί της συντόμευσης των κύκλων ανάπτυξης από μέρους των εταιρειών σε εξόχως απαιτητικά πλαίσια. Η τάση αυτή, σε συνάρτηση με το γεγονός ότι επέκειτο σημαντική αλλαγή σε ποικίλους τεχνολογικούς τομείς, όπως λ.χ. η διασυνδεσιμότητα, η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών, κ.ά., επίδρασε ώστε η εταιρεία να επιλέξει να επεκτείνει το συγκεκριμένο μοντέλο στο σύνολο της οργανωτικής δομής της. Ουσιαστικά, δηλαδή, να διαμορφωθεί ένας Οργανισμός που θα αποτελείται από ομάδες που θα λειτουργούν στο προαναφερθέν πλαίσιο. Άλλες εγγύτερα μεν του Scrum και άλλες όχι, πάντοτε όμως στην λογική του agile. Το αποτέλεσμα ήταν, στα τέλη του 2019, να ολοκληρώσουμε την υλοποίηση του δεύτερου κύματος μετασχηματισμού.

Σε σχέση με το 1ο «κύμα» υπήρχαν αισθητές διαφορές;

Ναι, και θα έλεγα πως δύο ήταν οι σημαντικότερες. Κατά πρώτον, ότι ο μετασχηματισμός δεν περιοριζόμασταν στην λειτουργία της πληροφορικής, αλλά αφορούσε πλέον το σύνολο του Οργανισμού. Την ίδια στιγμή, αρκετές ομάδες στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του νέου Οργανισμού, απαρτίζονταν από συνδυασμό διαφορετικών ειδικοτήτων που εκτείνονταν από το business development, το marketing και την πληροφορική, μέχρι το user experience και το UI design. Ουσιαστικά ο νέος Οργανισμός βασίστηκε σε διαλειτουργικές ομάδες (cross-functional teams). Ως αποτέλεσμα αυτού του σχεδιασμού, η πληροφορική επεκτάθηκε και ενσωματώθηκε σε πολύ ευρύτερο μέρος του οργανισμού.

Σήμερα, βρίσκεστε στο wave 4;

Πράγματι, αφού στο 3ο κύμα είχαμε επεκτείνει το καινούριο πλαίσιο λειτουργίας σε ολόκληρη την εταιρεία, αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται το wave 4 που αφορά σε εταιρείες του Ομίλου οι οποίες δεν εμπίπτουν στον εν γένει ασφαλιστικό τομέα, ολοκληρώνοντας έτσι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο σχέδιο.

Πώς έχετε διαρθρώσει τις δομές σας προκειμένου να ανταποκριθείτε στις επιταγές του σύγχρονου ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου;

Το βασικό δομικό στοιχείο είναι η ομάδα. Αυτή, στα πρότυπα του Scrum απαρτίζεται από 3 έως 9 μέλη και εντός των κόλπων της Interamerican διαθέτουμε ένα μεγάλο αριθμό τέτοιων ομάδων. Στη συνέχεια διαθέτουμε δύο τύπου οργανικές μονάδες μεγαλύτερης τάξης: Tribes και Functions. Οι πρώτες είναι πιο κοντά στον πελάτη και την αγορά ενώ οι δεύτερες έχουν περισσότερο υποστηρικτικό χαρακτήρα. Και οι δύο, περικλείουν τις αντίστοιχες ομάδες τους και διακρίνονται από υψηλό βαθμό αυτονομίας. Σημαντικό ρόλο εδώ παίζει το εταιρικό μοντέλο διακυβέρνησης, καθώς ουσιαστικά καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο μια πρόταση υλοποίησης (epic), η οποία αφού εγκριθεί σε υψηλόβαθμο επίπεδο από ένα όργανο στο οποίο και συμμετέχουν το σύνολο των leaders του οργανισμού, οι ομάδες ανά τρίμηνο αναλαμβάνουν δεσμεύσεις για την υλοποίηση και παράδοσή του.

Ο όρος epic προέρχεται από τo πλαίσιο και τη μεθοδολογία Agile και αναφέρεται σε ένα σημαντικό και σχετικά μεγάλο τμήμα εργασιών, το οποίο χωρίζεται σε επιμέρους, μικρότερα τμήματα εργασιών, γνωστά ως user stories. Θα πρέπει να τονιστεί πως το δε epic μπορεί να επεκταθεί κατά μήκος sprints ή ακόμη και ομάδων agile. Το σύνολο των ομάδων του Οργανισμού μας συναντώνται και συντονίζονται σε τρίμηνη βάση κατά την διάρκεια ενός διήμερου event, όπου και προγραμματίζουν για το προσεχές τρίμηνο, δεσμευόμενες σχετικά με το σε ποιες ιδέες υλοποίησης θα εργαστούν, παραδίδοντας το έργο σε προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο. Τέλος, υπάρχει ένας κεντρικός, μακροπρόθεσμος προγραμματισμός τριετούς βάσης, ο οποίος λειτουργεί ως πλαίσιο για τους τριμηνιαίους κύκλους.

Το γεγονός ότι ξεκινήσατε -σχετικά- νωρίς το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού, σας βοήθησε να αποφύγετε στην πορεία εξέλιξης των πραγμάτων λάθη, παραλείψεις ή και αστοχίες στις οποίες τυχόν είχατε υποπέσει ή βιώσει σε πρότερα στάδια;

Ξέρετε, η βασική ιδέα που επιχειρεί να εισφέρει το agile software development στην επιχειρηματική πραγματικότητα είναι πως είναι καλύτερο να ολοκληρώσεις την υλοποίηση ενός τμήματος ενός έργου ή μιας διαδικασίας, από την αρχή μέχρι το τέλος, δίχως να απαιτείται να αντιμετωπίσεις την ολότητά του έργου ευθύς εξαρχής. Κατ’ αυτό τον τρόπο, ακολουθώντας αυτού του είδους την κάθετη αποσύνθεση (vertical decomposition), το συνολικό έργο διαχωρίζεται σε επιμέρους κάθετα τμήματα, τα οποία υλοποιούνται συντομότερα και που δύναται να σταθούν από μόνα τους. Αυτή η προσέγγιση προϋποθέτει σημαντική αλλαγή τόσο νοοτροπίας όσο και τεχνοτροπίας. Χρειάζεται χρόνο, επιμονή, πειθαρχία αλλά και ανοικτούς ορίζοντες. Οπότε, ναι, βοηθηθήκαμε από το γεγονός ότι εκκινήσαμε νωρίς, όσο και έγκαιρα. Μάλιστα, είχαμε την τύχη να πειραματιστούμε επί μακρόν, δίχως να έχουμε εισέλθει στην περίοδο κατά την οποία το ίδιο το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι ασφυκτικά πιεστικό και το έχει καταστήσει ως μια άμεση προτεραιότητα δίχως αύριο.

Κατά την τελευταία δεκαετία, παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο το φαινόμενο της σύντμησης του χρόνου παράδοσης νέων λειτουργιών προς τον πελάτη. Θεωρείτε πως αυτό έχει επιφέρει κάποιου είδους μετασχηματιστικές μεταβολές στους ίδιους τους οργανισμούς;

Πράγματι, η αρχική διαδικασία που αναφέρατε ξεκίνησε και “πυροδοτήθηκε” ως ένα βαθμό από το μοντέλο agile software development, που είχε ως στόχο του τον περιορισμό του κύκλου παράδοσης μιας λειτουργίας, ενός χαρακτηριστικού ή μιας υπηρεσίας με τεχνολογική -συνήθως- έκφανση προς τους πελάτες. Μάλιστα η κάθετη προσέγγιση υλοποίησης στην οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα στοχεύει ακριβώς σε μικρότερους κύκλους ανάπτυξης. Σε ότι αφορά τις αλλαγές που προκύπτουν στις επιχειρήσεις, σχετίζονται πρωτίστως με οργανωτικά ζητήματα και δη σε σχέση με τις ομάδες εργασίας και τους ανθρώπους που διαθέτεις προκειμένου να γίνει πράξη η συντόμευση του περίφημου time to market.

Η διαρκής συρρίκνωση του time-to-market έχει επίδραση στην ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος ή εν γένει αποτελέσματος;

Εκκινώντας από την λογική θέση πως νομοτελειακά δεν μπορεί παρά να έχει, οι ίδιοι οι Οργανισμοί από την μια καλούνται να διασφαλίσουν τις απαιτούμενες συνθήκες προκειμένου να υπάρξει το ανάλογο ποιοτικό αποτέλεσμα και από την άλλη να εξισορροπήσουν τους θετικούς παράγοντες έναντι των αρνητικών, σταθμίζοντας τα δεδομένα και λαμβάνοντας τις κατάλληλες αποφάσεις. Η αλήθεια είναι πως η ταχύτητα ανάγεται -πλέον- σε κρίσιμο παράγοντα τον οποίο και αναζητούν οι ίδιες οι επιχειρήσεις, καθώς με τη σειρά του οδηγεί στην ταχύτερη κεφαλαιοποίηση σημαντικών κερδών στο πεδίο του ανταγωνισμού. Από την άλλη, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας υπηρεσίας θα κρίνουν τελικά την επιτυχία της. Πάντοτε, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη το πόσο ολοκληρωμένη είναι η πρόταση που απευθύνεται στην αγορά, εάν και σε τι βαθμό ανάγονται σε καίριας σημασίας τυχόν αστοχίες κατά την διαδικασία της παραγωγής του τελικού συστήματος, εφαρμογής ή υπηρεσίας, ποιο το πλαίσιο των διορθωτικών ενεργειών, πόσο και εάν είναι αποτελεσματικό κ.ο.κ.

Την πιθανότητα να παράσχετε λύσεις, εφαρμογές και εν γένει υπηρεσίες λογισμικού προς τρίτους κατά το εγγύς μέλλον, την αντιμετωπίζετε με θετικό πρίσμα;

Είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει κατά καιρούς, ωστόσο δεν έχει καταστεί προτεραιότητά μας. Αν υποθέσουμε ότι οι ανάγκες, μα και το ενδιαφέρον για την υιοθέτηση και αξιοποίηση μέρους των επιχειρησιακών λειτουργιών άλλων εταιρειών ως υπηρεσία κατανάλωσης, βαίνει σταθερά αυξανόμενο, μπορεί να μας κάνει να προβληματιστούμε δημιουργικά και στο μέλλον. Πόσο, μάλλον, από τη στιγμή κατά την οποία δύναται να δημιουργηθεί ένα revenue stream από υπηρεσίες που διατίθενται προς κατανάλωση από μια τρίτη επιχείρηση. Προς το παρόν, κάτι τέτοιο δεν είναι στα πλάνα μας.

Θεωρείτε πως η αρχιτεκτονική των ΙΤ συστημάτων μεταβάλλεται με βάση τις ανάγκες των ίδιων των επιχειρήσεων;

Κατά την άποψή μου, οφείλει να μεταβάλλεται, δεν γεννάται ζήτημα επ’ αυτού. Εξάλλου, ο ρόλος αρχιτεκτονικής σχεδίασης στην πληροφορική είναι να επιτρέπει στις επιχειρησιακές διαδικασίες, τα συστήματα ή τις υπηρεσίες ενός οργανισμού να αλλάζουν εύκολα. Να είναι change-friendly τόσο σε όρους χρόνου όσο και όρους κόστους. Εάν δεν μπορείς να προβείς στις αναγκαίες αλλαγές σε σύντομο χρονικό διάστημα, με ποιο τρόπο θα είσαι σε θέση να ανταποκριθείς στην ισχύουσα λογική του σύντομου time-to-market; Αναφερόμαστε στην οργάνωση και διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων με τέτοιο τρόπο ώστε όταν το επιβάλουν οι συνθήκες, η απαιτούμενη αλλαγή να υλοποιείται γρήγορα. Ως προς αυτό, απαιτείται διαρκής πρόνοια και εξελικτική προσέγγιση, αποφεύγοντας την «παγίδα» της clean-cut ή της «τακτοποιημένης» εικόνας, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχει και μια προσπάθεια πρόβλεψης μελλοντικών τάσεων έτσι ώστε να διευκολυνθούν πιθανές μεταβολές που θα απαιτηθούν στην πορεία του χρόνου.

Υπάρχουν συγκεκριμένα «μαθήματα» τα οποία διδαχθήκατε από το μέχρι τώρα «ταξίδι» στον κόσμο του ψηφιακού μετασχηματισμού στον Όμιλο Interamerican;

Κατ’ αρχήν, μια βασική προϋπόθεση είναι να υφίσταται ένα συμφωνημένο πλαίσιο, όπως λ.χ. ένα governance model, προκειμένου ένας τόσο σημαντικός αριθμός ομάδων του οργανισμού να λειτουργεί με συντονισμένο και δομημένο τρόπο. Σε αντίθετη περίπτωση, το εγχείρημα καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο στην υλοποίηση. Στην δική μας περίπτωση, δομήσαμε το εν λόγω πλαίσιο από κάτω προς τα επάνω, ενώ στην πορεία αναδείχτηκε ως σημαντικός παράγοντας επιτυχίας. Παράλληλα, ευθύς εξαρχής λάβαμε την απόφαση να υλοποιήσουμε τους σχεδιασμούς μας δίχως εκπτώσεις, με έμφαση στην λεπτομέρεια και στην ποιότητα. Δώσαμε έμφαση στα «θεμελιώδη» τόσο αναφορικά με την τεχνολογία και τη σχεδίαση των πληροφοριακών μας συστημάτων, όσο και της οργάνωσης της επιχειρησιακής μας λειτουργίας.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που μπορεί να αποδειχτεί και ως game changer είναι η επιλογή των στελεχών. Διαδικασία, που ήταν στην περίπτωσή μας πολύ προσεκτική, προσέφερε πολλές και σημαντικές ευκαιρίες, δράσεις και αφορμές προκειμένου να ενδυναμώσουμε το γνωστικό υπόβαθρο των μηχανικών μας, ωθώντας να αποκτήσουν άποψη της μεγάλης εικόνας, ξεφεύγοντας από την «παραδοσιακή» λογική της απλής εκμάθησης, των εργαλείων που χρησιμοποιούνται σήμερα. Πόσο, μάλλον, από τη στιγμή κατά την οποία πολλά από τα εργαλεία αυτά έχουν σχετικά σύντομο κύκλο ζωής, καθώς κάτι που σήμερα αξιοποιείται σε ευρεία κλίμακα από την αγορά, μπορεί σε 1-2 χρόνια να αλλάζει ριζικά και στην τριετία να αποσυρθεί, ή να αντικατασταθεί από κάποιο νεότερο παρόμοια εργαλείο.

Σε σχέση με την τελευταία επισήμανση, στον Όμιλο Interamerican εφαρμόζετε συγκεκριμένες δράσεις;

Πράγματι. Για παράδειγμα, υπάρχουν συγκροτημένες, οριζόντιες δομές (οι οποίες ονομάζονται chapters) στις οποίες εντάσσονται τα στελέχη της πληροφορικής. Στα πλαίσια των chapters τα στελέχη μας απολαμβάνουν θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, πιστοποιήσεις, εσωτερικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, συμμετέχουν σε συνεδρίες σχεδιασμού (design sessions), ενώ συχνά εργάζονται επί του πεδίου σε στενή σχέση με μέλη άλλων chapters για την ολοκλήρωση σημαντικών διερευνητικών υλοποιήσεων (proof-of-technology, proof-of-concept). Δίνουμε ξεχωριστή σημασία στην απόκτηση μιας σφαιρικής εικόνας από τα στελέχη πληροφορικής μας, τα οποία φροντίζουμε ώστε να μην έχουν μια μονοδιάστατη εκπαίδευση και γνώση ενός και μόνο γνωστικού αντικειμένου.

Σήμερα, αναζητάτε την αριθμητική ενδυνάμωση του στελεχιακού σας δυναμικού; Εάν ναι, ποιοι τομείς ενδιαφέροντος από απόψεως skill set βρίσκονται σε μεγαλύτερη ανάγκη πλήρωσης στους κόλπους σας;

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς μας, εντός της προσεχούς διετίας θα επιθυμούσαμε να αυξήσουμε το δυναμικό πληροφορικής της εταιρείας, που σήμερα απασχολεί περισσότερα από 100 μέλη, κατά 25% περίπου. Οπότε, είναι ξεκάθαρο ότι βρισκόμαστε ήδη στην διαδικασία αναζήτησης νέου δυναμικού, δίνοντας έμφαση στο software engineering σε μια σειρά από περιοχές (front-end, back-end, front-office, back-office, application integration κ.ά.). Μας ενδιαφέρει η αρχιτεκτονική εφαρμογών και συστημάτων όχι όμως ως θεωρητική άσκηση, αλλά επί του πεδίου, ενώ σταδιακά αυξάνονται οι ανάγκες στο πεδίο της μηχανικής DevOps, καθώς η τάση που καταγράφεται για λογισμικώς οριζόμενες υποδομές (software defined infrastructure) αναμένεται να απογειωθεί προσεχώς. Την ίδια στιγμή, δεδομένης της αύξησης των αναγκών σε πεδία όπως data engineering, machine learning και artificial intelligence, και τον επιταχυνόμενο εκδημοκρατισμό τους, θα χρειαστούμε εξειδικευμένα στελέχη και στα πεδία αυτά. Τέλος, καθώς διεισδύουμε ολοένα και πιο βαθιά στο cloud, θα απαιτηθεί να εντάξουμε δυναμικό με ευρύ γνωστικό πεδίο στον εν λόγω τομέα.

Καθώς οι ειδικότητες που αναζητάτε, λογικά δεν υφίστανται σε… αφθονία στην εγχώρια αγορά εργασίας, έχετε σκεφτεί κάποια δράση προκειμένου να διευκολύνετε μελλοντικά το έργο της προσέλκυσης ταλέντου;

Η αλήθεια είναι πως η διαδικασία προσέλκυσης ταλέντων κατά καιρούς αποδεικνύεται μια δύσκολη πραγματικότητα, ειδικά σε «παραδοσιακούς» τομείς όπως ο δικός μας. Τα πράγματα όμως αλλάζουν. Και οι παραδοσιακοί παίκτες θα ακολουθήσουν την τάση. Εμείς από την πλευρά μας, όπως κάνουμε εδώ και χρόνια, θα συνεχίσουμε να δίνουμε έμφαση στην κατάρτιση και μετεξέλιξη των ανθρώπων και στελεχών μας, σκύβοντας με επιμέλεια και προσοχή στις ανάγκες τους, φροντίζοντας ταυτόχρονα για την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις των ρόλων που θα κληθούν να αναλάβουν. Επενδύουμε χρόνο και προσπάθεια, στοιχεία τα οποία εκλαμβάνονται θετικά από τους υποψήφιους συνεργάτες μας. Βρισκόμαστε κατά καιρούς σε επαφή με σειρά από ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, επαφή την οποία κατά το προσεχές διάστημα θα θέλαμε να κάνουμε περισσότερο δομημένη. Εκτός από τους έμπειρους επαγγελματίες του χώρου, πιστεύουμε πολύ και στους νεότερους και λιγότερο έμπειρους και είμαστε διατεθειμένοι να τους δώσουμε την ευκαιρία να ξεκινήσουν με το σωστό τρόπο στο σωστό περιβάλλον που πιστεύουμε ότι έχει διαμορφώσει ο Οργανισμός μας.

Τι βρίσκεται στο pipeline αναφορικά με το προσεχές χρονικό διάστημα;

Σε πρώτο πλάνο είναι, αυτονόητα, η επιτάχυνση της διαδικασίας ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών και λειτουργιών του Ομίλου. Σημαντικό ζητούμενο, επίσης, είναι και η εξελικτική απλοποίηση της αρχιτεκτονικής των συστημάτων πληροφορικής, καθώς δεν είναι ασυνήθιστο σε μεγάλους οργανισμούς που διαθέτουν μια ιδιαίτερα ευρεία γκάμα λύσεων, να εμφανίζεται μεγαλύτερη πολυπλοκότητα ή οποία τείνει να περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές ή να επιβραδύνει αναγκαίες αλλαγές. Την ίδια στιγμή, επιδιώκουμε να εξορθολογήσουμε το συνολικότερο τοπίο πληροφορικής, υπό την έννοια των συστημάτων και εφαρμογών, με την ταυτόχρονη ολοκλήρωση της διαδικασίας εκμοντερνισμού ορισμένων συστημάτων μας. Τέλος, θα εντείνουμε την «επένδυση» μας στο ανθρώπινο κεφάλαιο, υφιστάμενο και νέο, καθώς αυτό θα καθορίσει εν πολλοίς το βαθμό επίτευξης των φιλόδοξων στόχων μας. NW