Η MasterCard λανσάρει στην Ευρώπη την υπηρεσία Safety Net (Δίκτυο Προστασίας), το οποίο συνιστά το νέο παγκόσμιο εργαλείο της MasterCard που μπορεί να συμβάλλει καταλυτικά στη μείωση των επιπτώσεων μιας ηλεκτρονικής «εισβολής» στα συστήματα ασφαλείας των τραπεζών, αλλά και εταιρειών επεξεργασίας συναλλαγών ανά την Ευρώπη.

Αξιοποιώντας το ισχυρό διεθνές δίκτυο και τις υποδομές της MasterCard, το Safety Net είναι σχεδιασμένο ώστε να αναγνωρίζει οποιαδήποτε ασυνήθιστη συμπεριφορά ή πιθανές επιθέσεις – ακόμη και πριν αυτές γίνουν αντιληπτές από τα συστήματα των τραπεζών ή των εταιρειών επεξεργασίας συναλλαγών. Το Safety Net καλύπτει όλες τις χρεωστικές, πιστωτικές και εμπορικές συναλλαγές που εκκαθαρίζονται μέσω καρτών MasterCard, Maestro και Cirrus και έχει ήδη ενσωματωθεί στο παγκόσμιο δίκτυο πληρωμών της MasterCard. Σημειώνεται ότι το Safety Net συνιστά ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας, καθώς έρχεται να συμπληρώσει τα συστήματα που διαθέτουν οι ίδιες οι τράπεζες, προσθέτοντας ένα ακόμα εργαλείο προστασίας στις συναλλαγές, ενώ παρακολουθεί διαφορετικά κανάλια και γεωγραφικές περιοχές παρέχοντας την κατάλληλη υποστήριξη.