Το Fintech Express, πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί με σκοπό την ανάπτυξη και διεύρυνση των αναδυόμενων fintech εταιρειών, ξεκινάει στην Ευρώπη η Mastercard.

Το πρόγραμμα Mastercard Fintech Express υποστηρίζει τις ανάγκες των καινοτόμων επιχειρήσεων, για την ταχύρρυθμη ανάπτυξη και διεύρυνση των λειτουργιών τους, μέσα από ένα πλέγμα τριών διαφορετικών παροχών. Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν την άδεια της Mastercard, που τους παρέχει πρόσβαση στο παγκόσμιο δίκτυο πληρωμών της εταιρείας, να δημιουργήσουν συνεργασίες, ως εταίροι του προγράμματος (Express Partner), αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που παρέχει η εταιρεία, καθώς και να διασυνδεθούν με εξειδικευμένους εταίρους του προγράμματος, ώστε να μπορέσουν να εισέλθουν στις αγορές, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, με την υποστήριξη της Mastercard.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα διευκολύνει τις επιχειρήσεις να απλοποιήσουν τις διαδικασίες δημιουργίας νέων εφαρμογών, ελαχιστοποιώντας την απαιτούμενη χρονική διάρκεια από αρκετούς μήνες σε μόλις μερικές μέρες. Μια από τις πρώτες εταιρείες που συμμετέχει στο νέο Express Partner Program, είναι η ψηφιακή πλατφόρμα τραπεζικών υπηρεσιών Railsbank. Το Mastercard Fintech Express αποτελεί μέρος της fintech πλατφόρμας Mastercard Accelerate, η οποία αποτελείται από τέσσερα κύρια προγράμματα, το Fintech Express, το Start Path, το Engage και το Developers.