Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αναφέρεται ότι ματαιώνεται, στο παρόν στάδιο, η διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας ταυτοτήτων και λοιπών εγγράφων ασφαλείας, προκειμένου ο σχετικός διαγωνισμός να επαναπροκηρυχθεί με νέες προδιαγραφές, ώστε τα νέα έντυπα ταυτότητας να περιλαμβάνουν πέραν των στοιχείων ταυτότητας και όλα τα αναγκαία στοιχεία για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Όπως συνεχίζει η ανακοίνωση του Υπουργείου, «με τη νέα ηλεκτρονική “κάρτα του πολίτη” η επικοινωνία και οι συναλλαγές με το δημόσιο, τις εθνικές και διεθνείς κρατικές Αρχές θα απλοποιηθούν σημαντικά. Οι πολίτες θα απολαμβάνουν, λόγω διαλειτουργικότητας, ασφαλείς, φιλικές και αξιόπιστες υπηρεσίες χωρίς περιττές, γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες».
Σημειώνεται ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου νέων ταυτοτήτων ανέρχονταν στα 515 εκατ. ευρώ και στόχος του ήταν να εκσυγχρονίσει το σύστημα έκδοσης ταυτοτήτων ώστε να μην παραχαράσσονται και να είναι συμβατές με τις απαιτήσεις ασφαλείας της ΕΕ και της διεθνούς κοινότητας.