Στη ματαίωση του διαγωνισμού για το «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία – Β’ Φάση», προχώρησε το υπουργείο Δικαιοσύνης. Το έργο, προϋπολογισμού 19,4 εκατ. ευρώ, είχε προκηρυχτεί τον Απρίλιο του 2020 και σε αυτόν είχε υποβληθεί μία προσφορά από την ένωση εταιρειών «Vodafone – Cosmos Business Systems – Q&R».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο ακυρώθηκε χωρίς να υπάρχει ανάδοχος προκειμένου να ενταχθεί σε ένα άλλο, μεγαλύτερο έργο, για την ψηφιοποίηση της δικαστικής διαδικασίας το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και εντάσσεται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Το νέο έργο που αναμένεται να προκηρυχτεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα συντελέσει στην ενιαία αντιμετώπιση των θεμάτων ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, στην επιτάχυνση της υλοποίησης και στην εξασφάλιση προστιθέμενης αξίας για το υπ. Δικαιοσύνης, τόσο ως αναβάθμιση και επίλυση τεχνικών ζητημάτων υφιστάμενων έργων, όσο και ως υλοποίηση νέων.

Ο διαγωνισμός που ματαιώθηκε αφορούσε στη δεύτερη φάση ψηφιοποίησης της δικαστικής διαδικασίας στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και εισαγγελίες μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ). Πιο συγκεκριμένα είχε ως αντικείμενο την επέκταση του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ σε όλα τα ποινικά και πολιτικά δικαστήρια και εισαγγελίες της χώρας σε συνέχεια των τεσσάρων μεγάλων (Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας).