Με αύξηση εσόδων και προσαρμοσμένης λειτουργικής κερδοφορίας ολοκληρώθηκε το 2023, το πρώτο οικονομικό έτος της νέας Nova (μετά τη συγχώνευση με τη Wind). Όπως αναφέρουν πηγές της εταιρείας, το 2023 ήταν για τη νέα Nova ένα έτος επιτυχημένης αναδιάρθρωσης, επανασχεδιασμού της εμπορικής στρατηγικής και αύξησης των επενδύσεων, θέτοντας τα θεμέλια για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της εταιρείας.

Κατά τις ίδιες πηγές, το 2023, σηματοδότησε ολική αναδιάθρωση των εργασιών της Nova, με ενοποίηση των συστημάτων, βελτίωση της καθαρής θέσης των ιδίων κεφαλαίων, ενίσχυση των επενδύσεων σε 5G και FTTH και επαναπροσδιορισμό των σχέσεων με τους πελάτες, με το λανσάρισμα μιας νέας εμπορικής προσέγγισης.

Τα συνολικά έσοδα της Nova αυξήθηκαν κατά +3% και διαμορφώθηκαν σε 830 εκατ. ευρώ. Η πελατειακή βάση σε συμβόλαιο αυξήθηκε κατά 9% φθάνοντας τα 2,9 εκατομμύρια RGUs (μονάδων παραγωγής εσόδων).

Το προσαρμοσμένο EBITDAal αυξήθηκε σε 268 εκατ. ευρώ, κατά +8,5%, τόσο λόγω της αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας, όσο και λόγω των οικονομιών κλίμακας που επιτεύχθηκαν με την ενοποίηση συστημάτων και εργασιών.