Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στις 9 και 10 Απριλίου 2019 στην Αίγλη Ζαππείου το 24ο Banking Forum, που οργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΙΠ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης τραπεζών (ΕΕΤ) με θέμα «Η Τράπεζα του Μέλλοντος».

Ο αριθμός των συνέδρων ξεπέρασε τους 350 με τους CIOs των ελληνικών τραπεζών να παρουσιάζουν και να αναλύουν σε πάνελ τις απόψεις και προτάσεις για το μοντέλο λειτουργίας των τραπεζών που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία και το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στον τραπεζικό χώρο. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, όπως αναφέρθηκε στο συνέδριο, επηρεάζει την επιχειρηματική ζωή των τραπεζών σε όλα τα επίπεδα.

Οι τράπεζες αναπροσαρμόζουν το επιχειρηματικό μοντέλο τους εισάγοντας καινοτομίες για να συνεχίσουν να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Το Open Banking, μια ακόμα τάση που αναδείχθηκε στο συνέδριο, οδηγεί τις τράπεζες στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος ανάπτυξης ανοιχτών πλατφορμών για τη δημιουργία καινοτόμων τραπεζικών προϊόντων.

Σε αυτό το τοπίο οι τράπεζες θα συνδυάζουν τα αδόμητα δεδομένα με εσωτερικά δομημένα στοιχεία τους και θα μπορούν να τα παρακολουθούν μέσα από τεχνικές data visualization, exploration, KPIs, performance dashboards για να λαμβάνουν αποφάσεις που στηρίζονται στις επιθυμίες της πελατείας.

Οι ελληνικές τράπεζες επενδύουν συστηματικά στην καινοτομία και την τεχνολογία για τη δημιουργία πολύτιμης επιχειρηματικής γνώσης που αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, με τις προσδοκίες των πελατών να αυξάνονται και να διαμορφώνονται από εξατομικευμένες εμπειρίες.