Μια σειρά από τεχνολογικές καινοτομίες θα υποστηρίζουν την εκλογική διαδικασία.

Καταρχάς, η νέα σύγχρονη Διαδικτυακή Πύλη eklοges.ypes.gr είναι πλήρως ανασχεδιασμένη για να προσφέρει αισθητά αναβαθμισμένη εμπειρία στον τελικό χρήστη ανεξαρτήτως συσκευής (mobile, tablet, work-station). Είναι πλήρως διαδραστική προσφέροντας διευρυμένες πληροφορίες, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση των εκλογικών αποτελεσμάτων σε επίπεδο Επικράτειας και Συνδυασμών.

Επιπλέον, το νέο σύστημα μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT) περιλαμβάνει τη χρήση 12.000 tablets με εξειδικευμένη εφαρμογή από το σύνολο των Δικαστικών Αντιπροσώπων της Περιφέρειας Αττικής, καθώς επίσης και από ένα σημαντικό τμήμα Δικαστικών Αντιπροσώπων της υπόλοιπης Επικράτειας.

Η νέα διαδικασία μετάδοσης των αποτελεσμάτων μέσω tablet, έχει τη δυνατότητα κάλυψης πολλαπλών εκλογών (Ευρωεκλογές, Περιφερειακές, Δημοτικές ) όχι μόνο των αποτελεσμάτων υπέρ των Συνδυασμών αλλά και υπέρ των Υποψηφίων. Επιπρόσθετα, από το σύστημα μετάδοσης θα αξιοποιηθούν και 4.700 κινητά, τα οποία θα αποσταλούν σε επιλεγμένα τμήματα όλης της Επικράτειας εκτός της Περιφέρειας Αττικής.

Το Σύστημα on line καταχώρισης σταυρών Υποψηφίων των Ευρωεκλογών, είναι ένα ολοκληρωμένο κεντρικό σύστημα, που θα χρησιμοποιηθεί από το σύνολο των Περιφερειών εκτός της Περιφέρειας Αττικής και θα επιτρέψει την έγκαιρη καταχώριση των σταυρών και την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας σταυροδοσίας των υποψήφιων Ευρωβουλευτών.

Ακόμα, έχει αναβαθμιστεί το Σύστημα Υποστήριξης των διαδικασιών των Πρωτοδικείων, περιλαμβάνοντας νέες λειτουργίες, ενώ το υποσύστημα δημιουργίας προτύπων πρακτικών Νο 2 για χρήση από Δικαστικούς Αντιπροσώπους, τους επιτρέπει να μπορούν διαδικτυακά να κατεβάσουν και να εκτυπώσουν τα πρακτικά Νο2, προ-συμπληρωμένα με τους Συνδυασμούς και τους Υποψηφίους για κάθε εκλογική διαδικασία προσφέροντάς τους πολύτιμη βοήθεια.