Έχουμε τη μεγάλη ευκαιρία, όχι μόνο να αυτοματοποιήσουμε τις πόλεις, αλλά παράλληλα, να κάνουμε οικονομία καθημερινά και να προστατεύουμε και το περιβάλλον. Για την ακρίβεια, έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε περισσότερα από μια αυτοματοποίηση. Με χρήστη του IoT έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε τις πόλεις μας «‘Εξυπνες», κάτι που σημαίνει ότι κάπου θα είναι εγκατεστημένος ένας ή περισσότεροι μηχανισμοί ελέγχου και ενημέρωσης για μια σειρά από λειτουργίες που σήμερα γίνονται χειροκίνητα, με κόπο, με πολλές εργατοώρες και όχι τόσο καλά. Για παράδειγμα, ο φωτισμός των πόλεων θα μπορεί να λειτουργεί περισσότερο οικονομικά και οι βλάβες… να ειδοποιούν οι ίδιες για την ύπαρξή τους. Ένα άλλο εξαιρετικό παράδειγμα, είναι οι έξυπνοι μετρητές νερού που εγκατέστησε ο Δήμος Κω, σύστημα το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Με τη χρήση του IoT, οι απώλειες στο αγαθό μπορούν να ελαχιστοποιηθούν, οι βλάβες να εντοπίζονται και να επιδιορθώνονται ευκολότερα, να εξαλειφθούν οι κλοπές, να είναι δικαιότεροι και πιο κοντά στην πραγματικότητα οι λογαριασμοί και πολλά άλλα οφέλη.

Όμως, όπως μπορεί να γίνει κατανοητό, εγείρεται ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αυτό της ασφάλειας. Η λειτουργία των συμβατικών συστημάτων, που τώρα έχουμε σε χρήση, παραπάνω στερούνται όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα, καθώς σε πραγματικό χρόνο, λειτουργούν ανεξέλεγκτα. Αυτό όμως δεν ισχύει για τα «έξυπνα» συστήματα που -πολύ πιθανόν- θα αποκτήσουμε μεσοπρόθεσμα. Τα «έξυπνα» συστήματα, θα ελέγχονται απομακρυσμένα, θα λαμβάνουν αποφάσεις και θα ειδοποιούν μετά από «ηλεκτρονικούς υπολογισμούς» – χαρακτηριστικά που σε συνάρτηση με την αυξημένη αυτονομία της λειτουργίας τους, κρύβουν κινδύνους. Για παράδειγμα, φανταστείτε μια ομάδα χάκερ να αποκτήσει τον έλεγχο του IoT που θα διαθέτουμε για την ύδρευση, ή εκείνο του ΔΕΔΔΗΕ, ή ένα άλλο που θα ελέγχει τους φωτεινούς σηματοδότες. Εν ολίγοις, οι κρίσιμες υποδομές θα μπορούν να περάσουν στον έλεγχο ατόμων, ομάδων ή χωρών, χωρίς δική μας εξουσιοδότηση. Οπότε, γίνεται κατανοητό γιατί τα πάντα πρέπει να υλοποιηθούν προσεκτικά και να επιβλέπονται από ικανούς επιστήμονες… οι οποίοι θα απολαμβάνουν «μηδενική εμπιστοσύνη».