Η πρόθεση των γυναικών CIOs να επενδύσουν περισσότερο στο τμήμα τους από ότι οι άνδρες συνάδελφοι τους, καταγράφεται σε μια μεγάλη έρευνα της Gartner στην οποία συμμετείχαν 2.810 CIOs από 84 χώρες.

Πηγή: Gartner, Απόδοση: Γιώργος Φετοκάκης, fetokakis@boussias.com

Oι γυναίκες CIOs αναμένεται να αυξήσουν τα budgets τους κατά 2,4% μέσα στο 2015, με το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες CIOs να ανέρχεται μόλις στο 0,8%, σύμφωνα με τη μελέτη 2015 Gartner CIO Agenda. Ανάμεσα στους CIOs που συμμετείχαν σε αυτήν την έρευνα το 13,6% ήταν γυναίκες. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, οι γυναίκες CIOs αναμένεται να αυξήσουν περισσότερο το IT budget τους από ότι οι άνδρες. Αν και δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά, η έρευνα έδειξε ότι οι γυναίκες CIOs ανησυχούν περισσότερο για τα προβλήματα και τους κινδύνους που δημιουργούνται στο τμήμα τους, λόγω της υποχρηματοδότησής του.

Η έρευνα καταδεικνύει, επίσης, ότι μια σημαντική πλειοψηφία των CIOs, ανεξαρτήτως φύλου, εκτιμά ότι ο ψηφιακός κόσμος δημιουργεί νέα και πρόσθετα ρίσκα στο περιβάλλον τους. Ωστόσο, οι γυναίκες είναι σημαντικά πιο πιθανό να εκφράσουν τις ανησυχίες τους για το γεγονός ότι οι επενδύσεις που γίνονται στο risk management και στις πρακτικές risk management δεν συμβαδίζουν με τα υψηλότερα επίπεδα ρίσκου ενός υψηλά ψηφιοποιημένου κόσμου – 76% των γυναικών CIOs σε σχέση με το 67% των ανδρών CIOs. Οι γυναίκες CIOs είναι, επίσης, πιο πιθανό να συμφωνήσουν ότι ο ψηφιακός κόσμος δημιουργεί νέα και διαφορετικού τύπου ρίσκα, κάτι που τους δίνει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων.

Ίδιες τεχνολογικές προτεραιότητες
Οι πέντε κορυφαίες τεχνολογικές προτεραιότητα είναι οι ίδιες για όλους τους CIOs, ανεξαρτήτου φύλου (με ασήμαντες διακυμάνσεις), αντικατοπτρίζοντας ότι δίνεται η ίδια εστίαση στα Analytics, τις υποδομές και τα data center, το cloud, το ERP και τις τεχνολογίες mobile. Οι διαφοροποιήσεις που είχαν εντοπιστεί σε προηγούμενες αντίστοιχες έρευνες της Gartner, οφείλονταν στις σημαντικές διαφορές των βιομηχανικών τομέων που δραστηριοποιούνταν οι άνδρες και γυναίκες CIOs. Όσον αφορά τις τεχνολογικές προτεραιότητες, η έρευνα έδειξε ότι οι γυναίκες CIOs πιστεύουν περισσότερο από τους άνδρες συναδέλφους τους στην αυξανόμενη σημασία των Analytics για τους οργανισμούς τους. Το 32% των γυναικών CIOs συμφωνεί ότι υπάρχει μια σαφής στροφή στα Αnalytics, σε σχέση με το 22% των ανδρών CIOs.

Η διαφορά γίνεται ακόμα μεγαλύτερη όταν δει κανείς τα ποσοστά των CIOs που αναφέρονται στους CEOs – 42% και 23% για τις γυναίκες και τους άνδρες CIOs αντίστοιχα. Τα predictive analytics παίζουν έναν όλο και μεγαλύτερο ρόλο στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και συζητήσεων και, ως εκ τούτου, αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για αρκετούς CEOs. Σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από ότι οι άνδρες συνάδελφοί τους, οι γυναίκες CIOs συμφωνούν ότι οι νέες μορφές πληροφορίας, όπως τα social media και τα multimedia, αυξάνουν σε σημαντικότητα (19% έναντι 13%), ενώ αυτή η διαφορά εντείνεται όταν γίνεται αναφορά στον CEO (23% έναντι 14%).

Αυτές οι διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα, ίσως σχετίζονται με τη διαφορά στον τρόπο που οι γυναίκες και άνδρες βλέπουν το επιχειρησιακό ρίσκο και τη διαχείρισή του. Μια ακόμα μεγάλη διαφορά εντοπίζεται στην ψηφιοποίηση και στο digital marketing, τα οποία αποτελούν σημαντική προτεραιότητα για πολλούς CEOs: αυτά αποτελούν την τρίτη προτεραιότητα για τις γυναίκες CIOs που αναφέρονται στο CEO της εταιρείας τους και την έκτη προτεραιότητα για τους άνδρες CIOs. Όταν οι γυναίκες CIOs αναφέρονται στο CFO της εταιρείας, ο οποίος τείνει να επικεντρώνεται περισσότερο στο κόστος, η προτεραιότητα πέφτει στην έβδομη θέση, ενώ παραμένει στην ίδια θέση για τους άνδρες CIOs. Τέλος, η έρευνα έδειξε ότι οι γυναίκες CIOs είναι λίγο πιο πιθανό να πουν ότι χρειάζεται να αλλάξουν το στιλ διοίκησής τους μέσα στα τρία επόμενα χρόνια σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους (79% έναντι 74%).