Η Mellon Technologies και η Easy Systems παρουσιάζουν στην ελληνική τραπεζική αγορά μία ολοκληρωμένη λύση δορυφορικού εντοπισμού για ΑΤΜ.

Η προτεινόμενη λύση είναι απόλυτα συμβατή με όλα τα μηχανήματα αυτόματης εξυπηρέτησης και αποσκοπεί αφενός στην αποτροπή της κλοπής των μηχανημάτων, αλλά κυρίως στον εντοπισμό αυτών εφόσον πραγματοποιηθεί η κλοπή. Πιο συγκεκριμένα, εγκαθίστανται στα ATMs συσκευές τηλεμετρίας GPS καταγράφοντας και μεταδίδοντας σε πραγματικό χρόνο την γεωγραφική τους θέση. Επιπλέον της γεωγραφικής παρακολούθησης των ΑΤΜ, οι συσκευές διαθέτουν αισθητήρες κραδασμών και θερμοκρασίας.

Αν παρατηρηθεί μεταβολή στην κατάσταση του ΑΤΜ (αλλαγή συντεταγμένων, θερμοκρασίας ή εντοπισμός κραδασμών), η συσκευή GPS αποστέλλει πολλαπλούς συναγερμούς σε προεπιλεγμένους αποδέκτες. Οι συσκευές λειτουργούν ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή ή το μοντέλο του ΑΤΜ και επιτρέπουν μεγάλο βαθμό παραμετροποίησης για να εξυπηρετούν τις διαφορετικές ανάγκες που προκύπτουν από τα διαφορετικά σημεία και συνθήκες εγκατάστασης και λειτουργίας. Κάποιες από τις εγκαταστάσεις μάλιστα που έχει προγραμματίσει η Mellon Technologies αφορούν σε ΑΤΜ που έχουν τοποθετηθεί σε πλοία.