Εν μέσω μιας μεγάλης κρίσης και ανάμεικτων συναισθημάτων από την επίτευξη της συμφωνίας με τους ευρωπαίους εταίρους, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις. Αυτό που μας χρεώνουν είναι η άρνηση, όλα αυτά τα χρόνια, να προχωρήσουμε σε αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσεις χρειάζονται, πρωτίστως στο Δημόσιο, αλλά όχι μόνο. Αν θέλουμε πραγματικά να αποδώσουν και να δούμε ανάπτυξη θα πρέπει να υλοποιηθούν μεταρρυθμίσεις απ’ όλους τους συμμετέχοντες στην παραγωγική διαδικασία.

Ενώ η βιομηχανία και η πρωτογενής παραγωγή στη χώρα μας βρίσκονται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 850.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (άρα στην μεταποίηση και στις υπηρεσίες), συνεισφέροντας στο 87% της συνολικής απασχόλησης. Συμπερασματικά, θα πρέπει να στηριχθούμε σ’ αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ανάπτυξη. Έχοντας ως απτό παράδειγμα χώρες πολύ μικρότερες από εμάς που καταφέρνουν να ευημερούν στον τομέα των υπηρεσιών, είμαι πεπεισμένος πως μπορούμε εύκολα και γρήγορα να πετύχουμε ακόμα και καλύτερα αποτελέσματα. Διαθέτουμε ανθρώπινο δυναμικό με ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο σε γνώσεις και ικανότητες. Το απαραίτητο όμως είναι, να καταλάβουν οι επιχειρήσεις την ανάγκη και τη χρησιμότητα των μεταρρυθμίσεων και να δεσμευτούν στην υλοποίησή τους, με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς σε γεωγραφικά όρια.

Ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσετε με τις μεταρρυθμίσεις είναι με την εφαρμογή IT Service Management (ITSM), το οποίο – έχοντας μια προσέγγιση με επίκεντρο τον πελάτη και βασισμένη στη δημιουργία αξίας τόσο για τον τελικό χρήστη, όσο και για την ίδια την επιχείρηση – αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία υγιούς επιχειρηματικότητας, εστιασμένης στη δημιουργικότητα, την καινοτομία, την παραγωγική διαδικασία και τη γνώση, ενώ παράλληλα προωθεί μια κουλτούρα διαρκούς βελτίωσης. Το ιδανικό βέβαια σενάριο είναι πιστοποιήσετε και να πείσετε εαυτούς και αλλήλους (εντός και εκτός συνόρων) για την αξιοπιστία και την οργάνωσή σας, με ένα ISO 20000. Όλοι συμφωνούμε πως πρέπει τα πράγματα να αλλάξουν και είναι πιστεύω η κατάλληλη στιγμή, αρκεί όλοι να αποφασίσουμε να δράσουμε.