Σημερινές επιχειρησιακές προκλήσεις – Πώς μέσω της Canon ο δρόμος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό μπορεί να λειτουργήσει ως δίαυλος για την αύξηση αποδοτοτικότητας, μείωσης κόστους και εκσυγχρονισμού.

Σήμερα, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολλές και σημαντικές προκλήσεις λόγω του συνεχώς μεταβαλλόμενου τρόπου εργασίας και επικοινωνίας. Παράλληλα καλούνται να επιλύσουν εσωτερικά ζητήματα λειτουργίας που χαρακτηρίζονται πλέον όλο και περισσότερο ως “τροχοπέδη” στην παραγωγικότητά τους.

Αν και στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο οι επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους να επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους εν γένει, στην πραγματικότητα οι περισσότερες εξακολουθούν να λειτουργούν μέσα σε υβριδικά περιβάλλοντα όπου πολλές από τις διαδικασίες βασίζονται σε σχεδιασμό που δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες τους.

Ακόμη, η εταιρική κανονικότητα πλέον χαρακτηρίζεται από ολοένα και αυστηρότερα κανονιστικά πλαίσια για τη διαχείριση και ασφάλεια των δεδομένων, για τις οποίες η αλλαγή στον τρόπο που αυτά προστατεύονται έπρεπε να έχει γίνει…χθες.

Εμείς στην Canon πιστεύουμε πως η τεχνολογία από μόνη της δεν επαρκεί στο να δώσεις αξία σε έναν πελάτη παρόλο που οι δυνατότητες μιας λύσης, η προσαρμοστικότητα της στο περιβάλλον του πελάτη και η διάθεση εναλλακτικών στην περίπτωση που αλλάξουν οι ανάγκες του είναι πολύ σημαντικά κριτήρια για την επιλογή ενός brand.

Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βλέπουμε τις επιχειρήσεις να αξιοποιούν την τεχνολογία της Canon προς όφελος τους μέσα από λύσεις που έχουν σχεδιάσει οι ίδιοι επι της αρχής και εξελίσσουν συνεχώς μέσω της εξειδίκευσης που παρέχουν οι πιστοποιημένοι συνεργάτες μας.
Γιατί να επιλέξετε τις λύσεις της Canon
• Διαθέτουμε το μεγαλύτερο portfolio λύσεων εκτύπωσης, σάρωσης, απεικόνισης και λογισμικού διαχείρισης της πληροφορίας στην αγορά, με βραβευμένα προϊόντα για τις καινοτομίες που διαθέτουν.

• Εργαζόμαστε ξεχωριστά με κάθε πελάτη σε μία ολοκληρωμένη, scalable και ευέλικτη σουίτα λύσεων που μπορεί να συνδυάσει απρόσκοπτα τις ψηφιακές και χειροκίνητες διαδικασίες, να διαλειτουργεί με άλλες υφιστάμενες λύσεις και να συμβάλει στην περαιτέρω αυτοματοποίηση ροών και βελτίωση του τρόπου λειτουργίας μιας διεύθυνσης.

• Συνδυάζοντας υπηρεσίες όπως Managed Print Services και ψηφιακές λύσεις Workspace Collaboration, προσφέρουμε την απαιτούμενη διαφάνεια και έλεγχο σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των εγγράφων οποιασδήποτε μορφής.

• Οι λύσεις και υπηρεσίες μας σας βοηθούν να διατηρείτε βέλτιστες, ασφαλείς και πάνω απ’όλα βιώσιμες τεχνολογικές υποδομές, απελευθερώνοντας πολύτιμους πόρους για να εστιάσετε στις κεντρικές σας επιχειρηματικές δραστηριότητες.