Από την εμφάνισή του, περισσότερο από μισό αιώνα πριν, το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης (ΑΤΜ) έχει γίνει μέρος της καθημερινής ζωής των περισσότερων ανθρώπων, αποτελώντας ταυτόχρονα πολύτιμο στόχο επιθέσεων. Η προστασία των ATM είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τους τραπεζικούς οργανισμούς, με την τεχνολογία να παίζει, στην προκειμένη περίπτωση, πρωτεύοντα ρόλο.

Ενώ η παγκόσμια απογραφή ATM έχει υποστεί πολλές τεχνολογικές αναβαθμίσεις, το γεγονός ότι αποτελεί μια αποθήκη ρευστού χρήματος σημαίνει ότι πάντα θα προσελκύει τους εγκληματίες που θέλουν να αποκτήσουν το πολύτιμο περιεχόμενο του, με οποιοδήποτε μέσο είναι απαραίτητο. Ωστόσο, δεν είναι μόνο τα μετρητά που βρίσκονται εντός του ΑΤΜ και που οι εγκληματίες βρίσκουν πολύτιμα. Είναι, επίσης, τα δεδομένα που διαθέτουν οι κάτοχοι των καρτών και που πρέπει να παρέχουν για να αποκτήσουν πρόσβαση στα χρήματά τους.

Ως εκ τούτου, πέρα από αυτήν ακριβώς την αρπαγή μετρητών, οι εγκληματίες προσπαθούν ν’ αποσπάσουν τα δεδομένα της μαγνητικής λωρίδας των καρτών, όσο και τους προσωπικούς αριθμούς αναγνώρισης (PIN) που είναι αναγκαίοι για την προσπάθεια διεξαγωγής παράνομων συναλλαγών με κάρτες (είτε στα ΑΤΜ, είτε εκτός αυτών). Αναμφίβολα, η κακόβουλη πράξη κλοπής παραμένει η ίδια, απλά αλλάζει ο τρόπος, ακολουθώντας ή εφευρίσκοντας νέους τρόπους για την επίτευξή του. Η πρόοδος της τεχνολογίας αλλάζει τα δεδομένα στους τρόπους των κλοπών και, αντίστοιχα, οι τρόποι προστασίας γίνονται πιο σύνθετοι, αλλά και περισσότερο αποτελεσματικοί.

Τεχνικές προστασίας
Ενώ παλαιότερα, οι επιθέσεις σε ΑΤΜ μπορεί να κυμαίνονταν από τη χρήση μηχανισμών παγίδευσης καρτών έως και πιο θρασείς προσεγγίσεις, όπως η αφαίρεση ολόκληρου του ΑΤΜ με χρήση βιομηχανικού εξοπλισμού – όπως ενός περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, δημιουργία έκρηξης στο ΑΤΜ μετά την πλήρωση του με εύφλεκτα αέρια ή ακόμα και υπόγεια διάνοιξη σηράγγων για να προσπελάσουν το εσωτερικό του ΑΤΜ από κάτω – η προστασία των ΑΤΜ καλύπτονταν με μέσα όπως:

* Εγκατάσταση συμβατικών συστημάτων συναγερμού και κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης. * Σχεδίαση νέων υποδοχών εισόδου καρτών, σε διαφορετικά σχήματα, με δυνατότητα εκπομπής φωτός (LED) μέσα από το εσωτερικό του ΑΤΜ. * Ενσωμάτωση μηχανισμών που μετακινούν την κάρτα στο εσωτερικό του ΑΤΜ. * Ενημέρωση των χρηστών των ΑΤΜ με τους τρόπους που μπορούν να προφυλαχθούν, κατά τη χρήση του ΑΤΜ.

Στην προσπάθειά τους να θωρακίσουν στο μέγιστο δυνατό την ασφάλεια των συναλλαγών, όσο και το περιεχόμενο των ΑΤΜ, οι κατασκευαστές ATM και οι Τράπεζες υιοθετούν συνεχώς νέους μηχανισμούς προστασίας, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις τάσεις της εποχής αλλά και τους κινδύνους της διασυνδεδεμένης πληροφορίας. Για παράδειγμα, πλέον, ένα κινητό τηλέφωνο ή μια ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή εμπεριέχουν πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να φανούν χρήσιμες για μια παράνομη ανάληψη από ΑΤΜ. H πρόοδος της τεχνολογίας δίνει τη δυνατότητα για περαιτέρω προφύλαξη των ΑΤΜ, σε φυσικό, αλλά και τεχνολογικό επίπεδο, προσφέροντας, ταυτόχρονα, συνολική, αξιόπιστη και γρήγορη μετάδοση του συμβάντος στα κέντρα ασφαλείας των τραπεζικών οργανισμών. Η μεγάλη ανάπτυξη των ΑΤΜ, σε συνδυασμό με την τοποθέτηση off site ΑΤΜ, δημιουργούν την ανάγκη για ολοκληρωμένη διασύνδεση και άμεση απόκριση.

Η σύγχρονη προστασία είναι η …μόνη προστασία
Οι σύγχρονοι μηχανισμοί προστασίας παρέχουν: * Ενδυνάμωση του ΑΤΜ σε φυσικό και ηλεκτρονικό επίπεδο, με σκοπό την αποφυγή επιθέσεων, αφαιρώντας κάθε περιττή περιφερειακή διασύνδεση, απενεργοποιώντας αχρησιμοποίητες υπηρεσίες, αλλάζοντας κωδικούς πρόσβασης και διορθώνοντας ατέλειες του λογισμικού. * Software προστασία κατά της εγκατάστασης κακόβουλων προγραμμάτων (Malware, Trojan), που προϋποθέτει επέμβαση «εκ των έσω». * Αντικατάσταση της μαγνητικής λωρίδας με το σύγχρονο EMV chip. * Εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων GPS στο εσωτερικό των ΑΤΜ, με ταυτόχρονη ενημέρωση από αισθητήρια δόνησης, θερμοκρασίας, ανοίγματος θυρών χρηματοκιβωτίου κ.α. * Ενσωμάτωση κρυφών καμερών που αντιλαμβάνονται απειροελάχιστες επεμβάσεις στην πρόσοψη του ΑΤΜ και διακόπτουν άμεσα τη λειτουργία του.

Η στροφή της κατασκευής των ΑΤΜ σε υλοποιήσεις προηγμένης τεχνολογίας που χρησιμοποιούν κάρτες με chips υψηλής κρυπτογράφησης, διασφαλίζει, πλέον, σε μεγάλο βαθμό την προστασία των συναλλαγών. Η μελλοντική χρήση βιομετρικών δεδομένων θα τη διασφαλίσει σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό.