Στην επέκταση της λειτουργικότητας της ολοκληρωμένης πλατφόρμας συλλογής δεδομένων και αξιολόγησης της απόδοσης των πλοίων που διαθέτει στο cloud προχώρησε η METIS Cyberspace Technology. Η νέα αναβαθμισμένη πλατφόρμα προσφέρει εφαρμογή για την παρακολούθηση και την πρόβλεψη της απόδοσης των πλοίων, ως προς τις εκπομπές αερίων ρύπων, σύμφωνα με τα Poseidon Principles. Με στόχο την παροχή κινήτρων για την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στη θάλασσα, τα Poseidon Principles διαμορφώνουν ένα πλαίσιο μέσω του οποίου τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα συνδέουν τους όρους δανεισμού με τους στόχους του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοΐας για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 50% έως το 2050.

Οι αλγόριθμοι της λύσης βασίζονται σε δεκάδες ή εκατοντάδες διαφορετικά σήματα, ανάλογα με το πλοίο και αξιοποιούν δεδομένα πολλών χιλιάδων σημείων, ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Μηχανική Μάθηση παρέχουν λεπτομέρειες για τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας και συμπεριφοράς κάθε πλοίου ξεχωριστά. Σήμερα, πάνω από 250 πλοία χρησιμοποιούν την πλατφόρμα cloud της METIS, η οποία συνδυάζει την αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων για διαχειριστές στόλου, τμήματα ναύλωσης και στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών.