Μία νέα υπηρεσία, τα «Live Dashboards», που δίνει τη δυνατότητα στα στελέχη των ναυτιλιακών εταιρειών να παρακολουθούν, σε πραγματικό χρόνο, κρίσιμης σημασίας εξοπλισμούς για τη λειτουργία των εμπορικών πλοίων, έθεσε σε λειτουργία η Μetis.

«Με τo νέο σύστημα οι ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν να παρακολουθούν live τη λειτουργία ορισμένων συστημάτων πάνω στο πλοίο έτσι ώστε να ενεργούν άμεσα και να λαμβάνουν αποφάσεις βασισμένες σε αξιόπιστα δεδομένα», λέει στο NetFAX ο Ανδρέας Συμεωνίδης, Marketing Manager της Metis. Η Metis, για να συλλέξει τα στοιχεία χρησιμοποιεί εξειδικευμένους αισθητήρες Internet of Things (IoT) οι οποίοι τοποθετούνται στο πλοίο.

Οι πληροφορίες συγκεντρώνονται στο Microsoft Azure
Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα βασίζεται σε συλλέκτες δεδομένων (data collectors) οι οποίοι βρίσκονται στην κύρια μηχανή (M/E), τις γεννήτριες (DGs), τα boilers, το σύστημα καθαρισμού καυσαερίων (scrubbers) καθώς και το σύστημα επεξεργασίας θαλασσίου έρματος (BWTS). Τα δεδομένα που λαμβάνονται, συγκεντρώνονται στην πλατφόρμα cloud (Microsoft Azure) της εταιρείας.

H πλατφόρμα, στη συνέχεια, αναλύει τα δεδομένα και παρέχει όλους τους απαιτούμενους δείκτες μέσω ενός συνόλου ζωντανών και οπτικά πλούσιων γραφημάτων, καρτών και πινάκων για κάθε τύπο εξοπλισμού ξεχωριστά. Τέλος, τα στελέχη των ναυτιλιακών μπαίνουν, μέσω web, στην πλατφόρμα, και παρακολουθούν τις πληροφορίες.

Τι καταγράφει το σύστημα
Το σύστημα καταγράφει όλες τις παραμέτρους από τη μονάδα ελέγχου του  συστήματος BWTS και των scrubbers και αξιολογεί τις επιδόσεις σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Όσον αφορά στις μηχανές του πλοίου (M/E & DGs), παρέχει χρήσιμες πληροφορίες όπως: τη διακύμανση των παραμέτρων λειτουργίας και απόδοσης σε σχέση με το χρόνο, τη σύγκριση με την κατάσταση αναφοράς (π.χ. shop tests και/ή sea trials) καθώς και διόρθωση ISO για συγκεκριμένες παραμέτρους (π.χ. SFOC, θερμοκρασίες καυσαερίων κ.λπ.).

Εφαρμόζοντας την τεχνητή νοημοσύνη (AI) στα δεδομένα (data), η εταιρεία επιτρέπει στους πελάτες της να δημιουργήσουν μοντέλα δεδομένων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη της μελλοντικής συμπεριφοράς του πλοίου ή πιθανών δυσάρεστων καταστάσεων σε κρίσιμα μηχανικά μέρη.