Για τη νέα χρονιά η Διεύθυνση Πληροφορικής της ΜΕΒΓΑΛ έχει προγραμματίσει σημαντικά projects, τα οποία είτε έχουν συμφωνηθεί ήδη με τη διοίκηση είτε βρίσκονται στη φάση του σχεδιασμού.

«Το βασικό project που θα θέλαμε να τρέξει στη νέα χρονιά είναι η προετοιμασία για την αναβάθμιση του ERP μας. Πρόκειται για μία διαδικασία που θα μας επιτρέψει να αναβαθμίσουμε τεχνολογικά τη βασική μας πληροφοριακή υποδομή ενώ ταυτόχρονα θα μας δώσει τη δυνατότητα re-engineering εκείνων των λειτουργιών που χρήζουν εκσυγχρονισμού ώστε να συμβαδίζουν με τη σημερινή απαιτητική πραγματικότητα» δηλώνει στο NetFAX ο ο Λάμπης Βουτσάς, Διευθυντής Πληροφορικής της ΜΕΒΓΑΛ.

Η Διεύθυνση Πληροφορικής σχεδιάζει, επίσης, την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών της υποδομών ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει αρτιότερα το cloud. Παράλληλα, επαναπροσδιορίζει τις πολιτικές ασφάλειας στα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας, ώστε να είναι συμβατή με τις απαιτήσεις της επιχείρησης σε ένα περιβάλλον από το οποίο δεν λείπουν οι κίνδυνοι. Στους στόχους της Διεύθυνσης Πληροφορικής για τη νέα χρόνια περιλαμβάνεται, σύμφωνα με το Λ. Βουτσά, και η βελτίωση της επικοινωνίας και συνεργασίας με τους προμηθευτές μέσω εφαρμογών και υποδομών που θα επιτρέψουν την ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι το 2018 αποτέλεσε μία κομβική χρονιά για τη Διεύθυνση Πληροφορικής της ΜΕΒΓΑΛ, καθώς συνοδεύτηκε από μία σειρά από έργα και πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Εντός του έτους υλοποιήθηκε από τη ΜΕΒΓΑΛ ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο, το οποίο, κυρίως, κατευθύνθηκε στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των παραγωγικών υποδομών της εταιρείας ώστε να υποστηρίξει τα σχέδιά της για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην ελληνική και διεθνή αγορά. Επενδύσεις όμως έλαβαν χώρα και στον τομέα της Πληροφορικής ώστε να μπορέσει να συμβαδίσει και να στηρίξει την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτό η Διεύθυνση Πληροφορικής συμμετέχει στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών και στην αξιοποίηση λειτουργιών IoT για τη διασύνδεση των γραμμών Παραγωγής με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα. «Στόχος της προσπάθειας είναι να υπάρχει on-line ενημέρωση για τα δεδομένα της παραγωγής, ενοποιώντας τα παράλληλα με όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες που υποστηρίζονται από το ERP» τονίζει ο Λ. Βουτσάς. Αξιόλογη προσπάθεια επιτελέστηκε επίσης και στον τομέα του CRM, το οποίο εντάχθηκε πλέον στην καθημερινότητα των ομάδων πωλήσεων της εταιρείας εμπλουτίζοντας τη γνώση για τα ευμετάβλητα δεδομένα της αγοράς.

«Τα ενθαρρυντικά του αποτελέσματα οδηγούν στην επέκταση της χρήσης του και στον ιδιαίτερο τομέα των  εξαγωγών. Επίσης, θα πρέπει να γίνει αναφορά στη λύση Business Intelligence που εγκαταστάθηκε στις αρχές του έτους και η οποία προσφέρει ολοένα και περισσότερες δυνατότητες στοχευμένης πληροφόρησης στα στελέχη της εταιρείας. Τέλος, η Διεύθυνση Πληροφορικής ανέλαβε και έφερε εις πέρας τον συντονισμό όλων των εμπλεκομένων τμημάτων – σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη – για την ανάλυση των εταιρικών διαδικασιών στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό GDPR» καταλήγει ο Λ. Βουτσάς.