Με την απόκτηση ακόμα μιας πιστοποίησης της Microsoft, ως AEP Authorized Education Gold Partner, η Cosmos Business Systems, διαθέτει πλέον μια από τις ελάχιστες πιστοποιημένες ομάδες ειδικών στην Ελλάδα, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες που αφορούν την παροχή λύσεων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, στο επίπεδο αυτό.

Με την πιστοποίηση ΑEP Authorized Education Partner, παρέχεται ένα πακέτο ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών λύσεων και υπηρεσιών που απευθύνεται στις ξεχωριστές ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας, ενώ παράλληλα εξουσιοδοτεί και εξοπλίζει οργανισμούς που παρέχουν ακαδημαϊκά προϊόντα και υπηρεσίες, μέσω της πλατφόρμας της Microsoft.