Γνωρίζουμε ότι ως άνθρωποι, πέραν της λήψης υδατανθράκων ως πηγή ενέργειας για να λειτουργήσουμε σωστά, απαραίτητα στοιχεία της καθημερινής δίαιτάς μας είναι και οι πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες επουλώνουν και ενδυναμώνουν τους μυς του σώματος μας, σε συνδυασμό με άθληση και προπόνηση.

Το ίδιο οφείλουμε να σκεφτούμε και για τον οργανισμό, στον οποίο λειτουργούμε ως επαγγελματίες. Η ενέργεια της επιχείρησής μας πηγάζει από διάφορα σημεία που συνθέτουν τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας. Αναμφίβολα, η συλλογική γνωσιακή βάση που διαμορφώνει ανά πάσα στιγμή το ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού μας μπορεί να δώσει λύσεις και αποτελέσματα. Σε αντίθετη περίπτωση, η περιορισμένη γνώση, και συνεπώς ενέργεια, μπορεί να σημαίνει τη μη βέλτιστη αντιμετώπιση θεμάτων. Χωρίς κάποιο μηχανισμό άμεσης άντλησης γνώσης, οι συναντήσεις για τη μεταβίβασή και επεξήγησή της είναι αναπόφευκτες και χρονοβόρες. Εκεί που μπορεί να πετύχει ένας οργανισμός είναι η υιοθέτηση μεθόδων για την καταγραφή και άντληση επιχειρηματικής γνώσης στις καθημερινές προκλήσεις. Αυτές οι ουσιαστικές μεθοδεύσεις συμβολίζουν τις πρωτεΐνες της επιχείρησης. Την ενδυνάμωση του οργανισμού.

Φυσικά, στοιχεία κοινής κατανόησης οράματος, φιλοσοφίας και πολιτικής είναι εξίσου απαραίτητα. Για παράδειγμα, ο βαθμός συμμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού σε διαδικασίες καταγραφής πληροφοριών πρέπει να παρακολουθείται και να επαινείται όπου τηρείται συστηματικά. Παρόλο που η αντιμετώπιση επιχειρηματικών προκλήσεων μπορεί να έχει μια επαναληπτικότητα, δυστυχώς, διαπιστώνουμε κάποιες φορές ότι χωρίς καταγεγραμμένες μεθοδεύσεις των διαφόρων τρόπων λειτουργίας και αντιμετώπισης αυτών, το κεντρικό νευρικό σύστημα ενός οργανισμού μπορεί να παραλύσει.

Ο οργανισμός οφείλει να δημιουργεί συνεχώς ένα baseline γνώσης διαχείρισης υπηρεσιών, το όποιο εμπλουτίζει σε καθημερινή βάση και επεξηγεί ξεκάθαρα τις περιπτώσεις όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η γνώση σαν να την μάθαινε εξ αρχής.Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται και η παρακαταθήκη του σημερινού στον αυριανό οργανισμό που δεν λειτουργεί απαραίτητα με παρόμοια κουλτούρα στη διαχείριση υπηρεσιών Πληροφορικής. Στο επερχόμενο 7ο ITSM Συνέδριο Νότιο-ανατολικής Ευρώπης θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις και case studies για τη συνεχή βελτίωση και ενδυνάμωση της διαχείρισης υπηρεσιών.