Μια προσφορά, από την OTS, κατατέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, στο διαγωνισμό με αντικείμενο «Δράσεις έξυπνης πόλης», συνολικού προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ συν ΦΠΑ, που διενεργεί ο δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη. Η τεχνική προσφορά της εταιρείας έγινε δεκτή και η διαγωνιστική διαδικασία θα συνεχιστεί με το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας.

Το βασικό αντικείμενο του έργου αφορά στην υλοποίηση των παρακάτω δράσεων: περιβαλλοντικοί σταθμοί μέτρησης ποιότητας αέρα, κινητοί σταθμοί μέτρηση θορύβου, κεντρική πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης, υπηρεσίες συγκέντρωσης και ευφυούς ανάλυσης δεδομένων, ευφυές σύστημα δεικτών αξιολόγησης της Έξυπνης Πόλης, διαμόρφωση και εξοπλισμός κέντρου επιτελικής διαχείρισης Έξυπνης Πόλης, πύλη ανοικτών δεδομένων, ευφυείς υπηρεσίες οικονομικών διαδικασιών, ευφυείς συναλλαγές με τον πολίτη και τις επιχειρήσεις, δημιουργία IP δικτύου κορμού σε δημοτικά κτίρια και χώρους δημοσίου ενδιαφέροντος μέσω μίσθωσης οπτικής ίνας Dark Fiber, σύστημα ενεργειακής διαχείρισης και ελέγχου δημοτικού δικτύου ηλεκτρισμού και ηλεκτροφωτισμού, έξυπνο σύστημα διαχείρισης πρασίνου και σύστημα διαχείρισης στόλου απορριμμάτων.

Κεντρικός στόχος της πράξης «Δράσεις έξυπνης πόλης Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη» είναι η μετατροπή του δήμου σε «έξυπνη πόλη» με την ανάπτυξη και χρήση νέων τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος.

Ως έξυπνη πόλη, ο δήμος θα είναι ένας τόπος όπου οι παραδοσιακές υπηρεσίες θα γίνουν πιο αποδοτικές, με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών, προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών.