Η εταιρεία OTS κατέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορά στο πλαίσιο του Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο «Αναβάθμιση και επέκταση κεντρικού κόμβου διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών δεδομένων των ΟΤΑ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 86.161,50 ευρώ, με ΦΠΑ.