Η ένωση εταιρειών «Nova ICT-Dotsoft» κατέθεσε προσφορά, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, στο διαγωνισμό του δήμου Τρικκαίων για το έργο «Ελληνικές Έξυπνες Πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο και πράσινο αστικό μέλλον», προϋπολογισμού 6,9 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το αντικείμενο του έργου αφορά στην προμήθεια του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού και των απαραίτητων υπηρεσιών για την υλοποίηση του ενιαίου ψηφιακού οικοσυστήματος Έξυπνης Πόλης του Δήμου Τρικκαίων. Ενδεικτικά:

Ενδεικτικά έργα του στρατηγικού πλάνου είναι τα παρακάτω:

  • Tricoin, το τρικαλινό «νόμισμα»

Πολίτες θα αποκτούν πιστωτικές μονάδες, συμμετέχοντας σε δράσεις σχετικές με στόχους του Δήμου (π.χ. για προγραμματισμό αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων). Στη συνέχεια οι μονάδες αυτές θα είναι ανταλλάξιμες για αγορά υπηρεσιών που υλοποιούνται στον Δήμο (π.χ. ελεγχόμενη στάθμευση, εισιτήρια εκδηλώσεων).

  • Δημιουργία «Κοινωνικού GIS»

«Χάρτης» της κοινωνικής κατάστασης των πολιτών, ειδικά ευπαθών ομάδων, για ανάλυση και γεωχωρική αποτύπωση.

  • Σύστημα μέτρησης ευεξίας των πολιτών και της πόλης

Καταγραφή και μέτρηση άσκησης, ηλεκτροπαραγωγά ποδήλατα, έξυπνες ζυγαριές, εξατομίκευση εφαρμογής για αθλούμενους/ες πολίτες με προσωποποιημένες συμβουλές άσκησης και διατροφής σε συνεργασία με τη ΣΕΦΑΑΔ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που εδρεύει στα Τρίκαλα.

Επίσης περιλαμβάνονται: Τηλεδιαχείριση, τηλεμετρία και τηλεέλεγχος οδοφωτισμού και pillars, μέτρηση και μείωση κατανάλωσης της ενέργειας στα δημοτικά κτήρια, καταγραφή – πληροφόρηση του ενεργειακού ισοζυγίου των Τρικάλων, υποδομές εντοπισμού και αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων (φυσικά φαινόμενα – κλιματική αλλαγή), μετρητές κατανάλωσης και καταγραφής ποιότητας πόσιμου νερού, πλατφόρμα διαχείρισης αποβλήτων και εναλλακτική τους διαχείριση, σύστημα ελέγχου και πληροφόρησης για τη στάθμευση.