Η εταιρεία Obrela Security Industries κατέθεσε την μοναδική προσφορά στον Διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες προσδιορισμού,παρακολούθησης και αποτίμησης των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας του ΑΣΕΠ», του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», συνολικού προϋπολογισμού 150.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Στόχος του έργου είναι η αξιολόγηση, ανάλυση και αποτίμηση της ασφάλειας και ιδιωτικότητας, της πολιτικής ασφάλειας και των διαδικασιών της για το σύστημα του ΑΣΕΠ (υποδομή, δίκτυα, συστήματα, εφαρμογές, υπηρεσίες), όπως θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)», καθώς και η μέριμνα και η βέλτιστη αξιοποίηση κατάλληλων βιώσιμων και ανανεώσιμων διαδικασιών για την διαχείριση, και συνεχή έλεγχο της ασφάλειας και ιδιωτικότητας του συστήματος.