«Αυτό που έχουμε καταφέρει στο Hellenic CIO Forum, ήτοι να είμαστε οι πρεσβευτές του cyber security στο euro.digital για το σύνολο των 14 χωρών που συμμετέχουν στον οργανισμό, μας δίνει τη δυνατότητα να τοποθετήσουμε το security σε μια ουσιαστική θέση στην ατζέντα της Πληροφορικής σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο». Ο Μιχάλης Μωραϊτής, πρόεδρος του ΕΙΠ-ΕΕΔΕ, αντιπρόεδρος του Hellenic CIO Forum, μέλος ΔΣ και εκπρόσωπος της Ελλάδας στο euro.digital, μιλά για το σημαντικό ρόλο που έχει αναλάβει η Ελλάδα στο νεοσύστατο ευρωπαϊκό οργανισμό.

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις όσον αφορά το cyber security; Γιατί πρέπει να δώσουν μεγάλη σημασία στην κυβερνοασφάλεια;
Αν και υπάρχει μια σημαντικότατη τεχνολογική πρόοδος και εξέλιξη στο χώρο της ασφάλειας δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων, διάγουμε μια περίοδο μεγαλύτερης ανασφάλειας και έκθεσης σε κακόβουλες επιθέσεις και έκνομες ενέργειες που διαταράσσουν τους ρυθμούς ανάπτυξης, απορροφώντας σημαντικότατα κεφάλαια για τη θωράκιση των επιχειρήσεων, κεφάλαια που θα μπορούσαν να επενδυθούν, για παράδειγμα, σε νέες επιχειρηματικές δράσεις.

Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εταιρείες είναι ότι, πλέον, οι επιτιθέμενοι έχουν επιστρατεύσει και έχουν εντάξει στην επιχειρησιακή τους δύναμη και σχεδιασμό την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι μπορούν να κάνουν αναλύσεις βάσει τεραστίων όγκων δεδομένων και να προσαρμόζουν δυναμικά τόσο την τεχνική όσο και τον τρόπο της επίθεσής τους , αξιοποιώντας τεχνικές και δυνατότητες Machine Learning, σε αντίθεση με τους αμυνόμενους, που έπονται των τεχνολογιών.

Αυτό έχει προσδώσει στους κυβερνοεγκληματίες μια μεγάλη δυναμική κι έχει αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των επιθέσεών τους, σε αντίθεση με τους αμυνόμενους που καλούνται να ζυγίσουν επενδύσεις και προοπτικές, μέσα από περιορισμένα resources. υτή η νέα τάξη πραγμάτων δημιουργεί μεγαλύτερες απαιτήσεις για την κυβερνοασφάλεια, απαιτώντας τη σημαντική αναθεώρηση των επενδύσεων.

Επιπλέον, δημιουργεί την ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας και αντίληψης, καθώς δεν μπορεί να υπάρξει εφησυχασμός, με την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων να απαιτεί σχεδόν την καθημερινή αναπροσαρμογή στο πλαίσιο ενός αέναου αγώνα με τους κυβερνοεγκληματίες.

Πόσο σημαντικό είναι για την Ελλάδα να έχει την εποπτεία του cyber security στο euro.digital; Τι μπορεί να κερδίσει η χώρα μας από αυτό;
Αυτό που έχουμε καταφέρει στο Hellenic CIO Forum, ήτοι να είμαστε οι πρεσβευτές του cyber security στο Euro Digital για το σύνολο των 14 χωρών που συμμετέχουν στον οργανισμό, είναι κάτι το μοναδικό και πρωτόγνωρο, και μας δίνει τη δυνατότητα να τοποθετήσουμε το security σε μια ουσιαστική θέση στην ατζέντα της Πληροφορικής σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Όλες οι πρωτοβουλίες του euro.digital για το cyber security θα ξεκινάνε από την Ελλάδα, ανοίγοντας ένα κύκλο συζητήσεων για το τι μπορεί να γίνει πάνω σε αυτό το σημαντικό θέμα, ώστε να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι το cyber security δεν αποτελεί, πλέον, μια «nice to have» πρακτική και επιλογή, αλλά ένα απαραίτητο και ουσιαστικό βήμα επιβίωσης των εταιρειών στο διαδικτυακό γίγνεσθαι.

Στο πλαίσιο αυτό θα χαρτογραφήσουμε τις δράσεις που κάθε επιχείρηση και οργανισμός οφείλει να αναλάβει ώστε να μπορεί να λειτουργεί, έχοντας διασφαλίσει την επιχειρησιακή του συνέχεια και τη θωράκιση των υποδομών τους από κάθε φιλόδοξο επιτιθέμενο.

Πρόσφατα συμμετείχατε σε συνέδριο της Europol για την κυβερνοασφάλεια, αντιπροσωπεύοντας το euro.digital. Τι συζητήθηκε εκεί, ποιες ήταν οι εντυπώσεις σας από αυτό και ποιες ήταν οι κυριότερες τάσεις που εστίασε το συνέδριο;
Το συνέδριο ήταν μια μοναδική εμπειρία, όπου συζητήθηκαν θέματα όπως οι τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο, η υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας συστημάτων και δεδομένων και οι προοπτικές για το μέλλον. o πιο συγκλονιστικό, ωστόσο, από όλα ήταν οι παρουσιάσεις των εθνικών αντιπροσωπειών από τις υπηρεσίες Digital Crime χωρών όπως oι Αγγλία, Γερμανία και Ολλανδία, οι οποίες επικεντρωνόντουσαν στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι έφηβοι και οι νέοι για το τι σημαίνει ασφάλεια δεδομένων και συστημάτων, τι σημαίνει να είναι κανείς hacker και, κυρίως, τι αντίκτυπο έχει στις εταιρείες, τους πολίτες και την κοινωνία η δράση ενός hacker.

Είναι εντυπωσιακό το πόσο μπροστά σε σχέση με εμάς είναι οι υπηρεσίες Digital Crime αυτών των χωρών, έχοντας εντάξει στις ομάδες τους επιστήμονες, ιατρούς, εμπειρογνώμονες ασφάλειας, ψυχολόγους και data scientist για να αναλύουν και να αναπτύσσουν μοντέλα συμπεριφορών και αντιδράσεων, χαρτογραφώντας αυτό το, εν γένει, άγνωστο τοπίο για τις κοινωνίες μας.

Η προσπάθεια που κάνουν και η παρουσίαση του έργου τους ήταν συγκλονιστικά. Στόχος μας είναι να μπορέσουμε να φέρουμε μια από αυτές τις υπηρεσίες Digital Crime στο ετήσιο συνέδριο του Hellenic CIO Forum που θα λάβει χώρα το Φεβρουάριο, προσφέροντας με αυτό τον τρόπο μια μοναδική εμπειρία στους συνέδρους και την κοινότητα της Πληροφορικής στη χώρα μας.