Έργο cloud τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Interworks υλοποίησε η Microbase. Οι λύσεις Microbase Cloud PBX και Microbase Enterprise Voice για το Microsoft Teams που πρότεινε και παρέδωσε η Microbase, ενοποίησαν το σύνολο των τηλεπικοινωνιακών λειτουργιών του πελάτη και διευκόλυναν τη χρήση τους από κάθε σημείο, ενώ μέσω της τηλεφωνίας ePhone ενοποίησαν τις τηλεπικοινωνιακές τους υποδομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Πιο συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν:

• Η λύση Microbase Cloud PBX, ένα dedicated cloud τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο διαχειρίζεται το σύνολο των κλήσεων από όλους τους τηλεφωνικούς αριθμούς και, μέσω των διαφορετικών IVRs, τις δρομολογεί κατάλληλα.

• Η υπηρεσία Microbase Enterprise Voice για το Microsoft Teams, η οποία διασυνδέει το Microbase Cloud PBX με το Microsoft Teams και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να έχουν τον εσωτερικό τους αριθμό στον Teams client τους, σε PC ή σε κινητό, όπου και αν βρίσκονται.

• Οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ePhone, με τη δρομολόγηση όλων των γεωγραφικών αριθμών εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς και την υπηρεσία fax to email και web to fax.