Η Microbase ανέπτυξε, πρώτη στην Ελλάδα, τη δυνατότητα χρήσης τηλεφωνίας για τους χρήστες του Microsoft Teams, μέσα από την Cloud, πιστοποιημένη από την Microsoft, υποδομή της.  Η λύση Enterprise Voice For Microsoft Teams δίνει τη δυνατότητας χρήσης του Microsoft Teams ως αυτόνομου τηλεφωνικού κέντρου ή σε διασύνδεση με το υφιστάμενο τηλεφωνικό κέντρο των επιχειρήσεων. 

Η λύση προσφέρει: –  Διασύνδεση Onpremise PBX με το MS Teams μέσα από την υποδομή Microbase Cloud, για πελάτες που θέλουν να συνδυάσουν το υφιστάμενο τηλεφωνικό τους κέντρο με το Microsoft Teams. – διασύνδεση Microbase Cloud PBX με το MS Teams, για πελάτες που χρειάζονται μια λύση Hybrid PBX/ MS Teams εξολοκλήρου στο Cloud. – Χρήση του Pure Microsoft Teams ως αυτόνομου τηλεφωνικού κέντρου στο Cloud σε συν-δυασμό με την υπηρεσία Cloud Τηλεφωνίας της Microbase, που παρέχει τηλεφωνία και αριθμοδότηση.