Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην Altec Telecoms επηρέασαν δυσμενώς τη ρευστότητα της συνδεδεμένης εταιρείας Microland, όπως επισημαίνει η τελευταία σε σημερινή ανακοίνωσή της.

“Την στιγμή αυτή υπάρχει σχετικό πρόβλημα ρευστότητας της επιχείρησης και παρατηρούνται καθυστερήσεις στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της κυρίως προς τους προμηθευτές της και τις τράπεζες”, αναφέρει η εταιρεία, σημειώνοντας πως βρίσκεται σε στενή επαφή και επικοινωνία με το σύνολο των Δικαιοδόχων συνεργατών της, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσχέρειες που έχουν προκληθεί σε αυτούς από την τρέχουσα συγκυρία.

Όπως υπογραμμίζει η Microland, στο πλαίσιο περιορισμού του κόστους λειτουργίας της βρίσκεται σε διαδικασία μείωσης του προσωπικού της, ενώ οι σχετικές υποχρεώσεις της έναντι των εργαζομένων αποτελούν πρώτη προτεραιότητα και αυτή την στιγμή εξυπηρετούνται κανονικά. Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους προμηθευτές της, προκειμένου να διευθετηθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς αυτούς, που ανέρχονται στο ποσό των 8,3 εκ. ευρώ.

Επίσης, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, που υπάρχουν προς τις τράπεζες ποσού 9,1 εκ. ευρώ, συζητείται να ενταχθούν στο πρόγραμμα διευθέτησης των υποχρεώσεων της εταιρείας στα πλαίσια αναδιοργάνωσης του Ομίλου Altec γενικότερα.