60 νέοι από χώρες της Ευρώπης που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία προσκλήθηκαν από τη Microsoft στο workshop «Driving Digital Jobs in Europe», στις 18 Ιουνίου, στο Δουβλίνο. Θέμα του workshop ήταν οι δυσκολίες που επιφυλάσσει για τους νέους η σύγχρονη αγορά εργασίας.

Οι χώρες που είχαν παρουσία μέσω αντιπροσώπων στο workshop ήταν η Ελλάδα, η Ιταλία, η Λιθουανία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Ισπανία και η Ιρλανδία, ενώ οι νέοι που τις αντιπροσώπευσαν επιλέχθηκαν με βασικό κριτήριο το έργο που κάνουν στο πεδίο της νεανικής απασχόλησης, καθώς και τη συμμετοχή τους σε δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της ευρύτερης πρωτοβουλίας YouthSpark της Microsoft.

Στα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν μέσα από το workshop περιλαμβάνεται η ανάγκη μείωσης του χάσματος σε επίπεδο δεξιοτήτων και η ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας στο διαδίκτυο.

Επίσης, τονίστηκε το θέμα των γυναικών και του STEM (Science Technology Engineering Mathematics), με την καθιέρωση μεταβατικού έτους που θα επιτρέπει στις μαθήτριες να διερευνήσουν τη δυνατότητα καριέρας στην πληροφορική, καθώς και ευαισθητοποίηση γονέων, δασκάλων και συμβούλων για τις ευκαιρίες που προσφέρονται στις γυναίκες στον κλάδο της πληροφορικής.

Τέλος, συζητήθηκε το θέμα των υποτροφιών και η δημιουργία μιας κεντρικής Ευρωπαϊκής online πλατφόρμας για τις ψηφιακές ευκαιρίες που θα διευκολύνει τους νέους που αναζητούν υποτροφίες πληροφορικής στην Ευρώπη.