Την online επικοινωνία ανάμεσα σε τρομοκρατικές οργανώσεις, αλλά και τη στρατολόγηση νέων μελών μέσω διαδικτύου σκοπεύει να πατάξει η Microsoft.

Βάσει των κανόνων χρήσης των προϊόντων της, η Microsoft θα απαγορεύει πλέον την ανάρτηση περιεχομένου που εμφανίζεται φιλικά προσκείμενο προς τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Επίσης, ενισχύει το περιεχόμενο του YouthSpark Hub προκειμένου να βοηθήσει τους νέους να διακρίνουν το αξιόπιστο περιεχόμενο από την τρομοκρατική προπαγάνδα. Η απαγόρευση δεν θα ισχύσει για τη μηχανή αναζήτησης Bing, καθώς αντιβαίνει στους εθνικούς νόμους περί ελευθερίας της έκφρασης. Ωστόσο, η Microsoft επιδιώκει συνεργασία με μη-κυβερνητικούς φορείς, για τη συνδιαμόρφωση ενημερωτικού περιεχομένου που θα εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης στο Bing για θέματα τρομοκρατίας.