Μετά από 5 χρόνια επιτυχημένης πορείας στη Microsoft Ελλάς, στο ρόλο του Διευθυντή Πωλήσεων Μεγάλων Πελατών και Συνεργατών για την Ελλάδα, η Microsoft προχώρησε σε διεύρυνση των καθηκόντων του Σαμ Ζακάρ, αναθέτοντάς του τη Διεύθυνση Πωλήσεων Μεγάλων Πελατών και Συνεργατών για 25 από τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Στη νέα του θέση, ο Σαμ Ζακάρ αποκτά ενισχυμένο ρόλο όσον αφορά στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων και την ανάπτυξη σημαντικών πρωτοβουλιών της Microsoft σε 25 χώρες που εντάσσονται στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Πριν ενταχθεί στο δυναμικό της Microsoft, είχε εργαστεί για 26 χρόνια στην IBM, κατέχοντας σημαντικές θέσεις υψηλής ευθύνης, εντός και εκτός Ελλάδας. Είναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Ισραήλ, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου Computer Science από τη Μεγάλη Βρετανία.