Θετική ήταν η ανταπόκριση της ερευνητικής κοινότητας στην ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή στο έργο VENUS-C, με 15 εγκεκριμένες συμμετοχές.

Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο αφορά στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος cloud computing υποδομής για επιστημονικές και ερευνητικές εφαρμογές, υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του 7ου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποστηρίζεται από το Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft. Η ανοικτή πρόσκληση για τη χρηματοδότηση cloud computing εφαρμογών από το VENUS-C, που ανακοινώθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2011, αφορά δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς που διεξάγουν έρευνα, συνεισφέροντας στην τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία σε όλη την Ευρώπη.

Τα 15 πιλοτικά έργα που θα λάβουν χρηματοδότηση προκειμένου να στηρίξουν τις δοκιμές και την ανάπτυξη της υποδομής cloud του VENUS-C αφορούν σε νέες εφαρμογές που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα επιστημονικής έρευνας από βιοπληροφορική (bioinformatics), μηχανική (civil engineering), γεωφυσικές επιστήμες (earth sciences), υγεία και πρόνοια, θαλάσσια επιτήρηση (marine surveillance), μαθηματικά, φυσική και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.