Στο πλαίσιο της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη, στην οποία η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία πρωτοστατεί με την υλοποίηση του ψηφιακού σχολείου στα Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία, η Microsoft Hellas, σε συνεργασία με την Epson, ενισχύει την υλικοτεχνική υποδομή της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, με σκοπό τη δημιουργία μιας ακόμη πρότυπης τάξης σύμφωνα με το μοντέλο ανάπτυξης δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.

Ειδικότερα, προχωρούν στη δωρεά 30 tablets λογισμικού Windows 8, καθώς και ενός διαδραστικού βιντεοπροβολέα ΕΒ-585Wi, με στόχο το μάθημα να γίνεται πλήρως διαδραστικό. Ο διαδραστικός βιντεοπροβολέας ΕΒ-585Wi της Epson επιλέχθηκε λόγω της δυνατότητας προβολής από πολύ κοντινή απόσταση, της μεγάλης διάρκειας ζωής της λάμπας, της υψηλής απόδοσης σε έγχρωμη και λευκή εικόνα 3.300 lumens και της διάδρασης που προσφέρει. Επίσης, οι ταμπλέτες που προσφέρει η Microsoft διαθέτουν την πλήρη σουίτα του Office, εφαρμογές Augmented Reality, εφαρμογές διαδραστικών πειραμάτων, τεστ και 3D απεικονίσεις  βιολογίας και μηχανικής, καθώς και το λογισμικό διαχείρισης τάξης Class Policy, δωρεά από την εταιρεία AssistX Education. Η εγκατάσταση και παραμετροποίηση της αίθουσας είναι χορηγία της εταιρείας Active Computer System.