Η Office Line απέκτησε την πιστοποίηση Gold Cloud Platform από την Microsoft, αποδεικνύοντας την πλήρη ικανότητα και δέσμευσή της να ανταποκριθεί στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών της στο σημερινό απαιτητικό cloud-based επιχειρηματικό περιβάλλον.

Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση για την Office Line, καθώς την καθιστά έναν από τους πλέον εξειδικευμένους και προτιμητέους συνεργάτες της Microsoft στην υλοποίηση υπηρεσιών που βασίζονται σε cloud τεχνολογίες – είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο πέντε εταιρείες στην Ελλάδα έχουν αποσπάσει αυτήν την πιστοποίηση για το Azure.

Η διαδικασία της συγκεκριμένης πιστοποίησης ως “Microsoft Gold Cloud Platform” συνεργάτης, είναι ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς οι συνεργάτες καλούνται να ολοκληρώσουν με επιτυχία συγκεκριμένες εξετάσεις, προκειμένου να εγκριθούν ως «Microsoft Certified Professionals» και να αποδείξουν το επίπεδο της εξειδίκευσής τους στην εν λόγω τεχνολογία.

Στη συνέχεια, καλούνται να ορίσουν τους πιστοποιημένους επαγγελματίες με συγκεκριμένη μοναδική ικανότητα σε τεχνολογίες Microsoft, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο ένα ορισμένο και αποδεκτό από τη Microsoft επίπεδο ικανότητας του προσωπικού τους.