Τη λύση Dynamics 365 Business Central – ΙnnovΕra on Azure της Data Communication επέλεξε η Microsoft Hellas στο πλαίσιο της αναβάθμισης της υφιστάμενης εγκατάστασης Microsoft Dynamics NAV και της εναρμόνισης με τις απαιτήσεις των ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ.

Στόχος του έργου είναι η συνολική βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών της εταιρείας μέσα από τη χρήση τεχνολογίας αιχμής και ένα πλήρες φάσμα λειτουργιών και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς. Ενσωματωμένη στο Dynamics ERP και συμβατή με κάθε έκδοση Microsoft Dynamics NAV και Business Central, η λύση DC MyData – NAV add-on επιτρέπει την εύκολη, γρήγορη και χωρίς υψηλά κόστη διασύνδεση του ERP με την πλατφόρμα MyDATA της ΑΑΔΕ.

Με την ολοκλήρωση και την παραλαβή της λύσης η Microsoft Hellas μπορεί: – να αξιοποιεί στον μέγιστο βαθμό τις προηγμένες δυνατότητες Artificial και Business Intelligence (ΑΙ & BI) του Business Central – να επωφελείται από τη βέλτιστη διαχείριση της επικοινωνίας με την πλατφόρμα MyDATA της ΑΑΔΕ, μέσα από ένα κεντρικό, ενιαίο σύστημα – να διασφαλίζει έγκαιρη και έγκυρη προσαρμογή σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό περιβάλλον και – να ελαχιστοποιεί το συνολικό TCO εξοικονομώντας κόστος υποδομών και μειώνοντας τις επιβαρύνσεις υλικού και συντήρησης ενός in-house IT.