Αυξημένα έσοδα κατέγραψε η Microsoft Hellas τη χρήση Ιούνιος 2022 -Ιούνιος 2023, με τον τζίρο να φθάνει στα 67 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 17% έναντι των 57,4 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Σε επίπεδο κερδοφορίας προ φόρων επίσης καταγράφηκε αύξηση της τάξης του 23%, με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται σε 7,6 εκατ. ευρώ στα 9,4 εκατ. ευρώ.

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσίευσε η εταιρεία στο ΓΕΜΗ, τα EBITDA κινήθηκαν επίσης ανοδικά σε ποσοστό της τάξης του 20%, διαμορφούμενα στα επίπεδα των 9,16 εκατ. ευρώ από 7,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.