Οι πελάτες της Microsoft και της Oracle θα είναι σύντομα σε θέση, χάρη στη νέα συνεργασία που σύναψαν για τη διαλειτουργικότητα των cloud τους οι δύο μεγάλες εταιρείες, να κάνουν migration και να εκτελούν workloads μεταξύ των Microsoft Azure και Oracle cloud.

Έτσι, υπηρεσίες του Azure, όπως τα Analytics και ΒΙ θα μπορούν να συνδεθούν με υπηρεσίες του Oracle cloud, όπως είναι, για παράδειγμα, η Autonomous Database. Οι Microsoft και Oracle ανακοίνωσαν στο πλαίσιο της συμμαχίας τους, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες λειτουργίες:

• Tα Microsoft Azure και Oracle Cloud θα μπορούν, πλέον, να συνδεθούν άψογα μεταξύ τους

• Θα παρέχεται ολοκληρωμένο Identify και Access Management μέσω Single-Sign-On, καθώς και αυτοματοποιημένο User-Provisioning στο Azure και το Oracle Cloud, αλλά και ολοκληρωμένη διαχείριση πόρων

• Πλήρη υποστήριξη για την εγκατάσταση customized εφαρμογών και πακέτων της Oracle (JD Edwards Enterpriseone, E-Business Suite, Peoplesoft, Oracle Retail, Hyperion) στο Azure, με Oracle βάσεις δεδομένων (RAC, Exadata, Autonomous Database) που αναπτύσσονται στο Oracle Cloud. Όλες αυτές οι εφαρμογές Oracle θα πιστοποιηθούν ότι θα λειτουργούν στο Azure.

• Συνεργατικό μοντέλο υποστήριξης, που θα επιτρέπει στους οργανισμούς Πληροφορικής να αξιοποιήσουν αυτά τα χαρακτηριστικά – αξιοποιώντας τις υφισταμένες διαδικασίες και ήδη υπάρχοντα σημεία υποστήριξης των πελατών.

Σύμφωνα με τον Don Johnson, Executive Vice President του Oracle Cloud Infrastructure (OCI),  «Οι Oracle και Microsoft εξυπηρετούν εδώ και δεκαετίες τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Με αυτήν τη συνεργασία μπορούν οι κοινοί μας πελάτες να μεταφέρουν εύκολα όλες τις υπάρχουσες εφαρμογές τους στο cloud, γλυτώνοντας το σημαντικό κόστος της αλλαγής αρχιτεκτονικής. Επιπλέον, θα προστατέψουν τις μεγάλες επενδύσεις που έχουν ήδη κάνει…»