Η ομάδα της ελληνικής start up Softomotive, εταιρεία η οποία εξαγοράστηκε πρόσφατα από τη Microsoft, θα «τρέξει» το κέντρο ανάπτυξης RPA (Robotic Process Automation), που εξαγγέλθηκε ότι θα δημιουργηθεί στην Ελλάδα.

Όπως είπε εκπρόσωπος της Microsoft Ηellas στο NetFAX, «δεν υπάρχει κάποιο υπό ίδρυση μεγάλο κέντρο RPA στην Ελλάδα. Η ομάδα της Softomotive που εξαγοράστηκε και αφομοιώνεται πλέον από τη Microsoft θα είναι το κέντρο έρευνας και ανάπτυξης για το RPA στη χώρα». Να σημειωθεί ότι η Softomotive συνεργάζεται με περισσότερους από 9.000 διεθνείς πελάτες, παρέχοντας λύσεις ρομποτικής αυτοματοποίησης διεργασιών (Robotic Process Automation, RPA), αναπτύσσοντας λογισμικό που βοηθά τις επιχειρήσεις να αυτοματοποιούν επαναλαμβανόμενες εργασίες, όπως η εισαγωγή δεδομένων σε υπολογιστικά φύλλα. Το τίμημα της εξαγοράς φέρεται να υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ.