Η μετάβαση στο cloud μειώνει σημαντικά τα πάγια έξοδα τεχνολογικής υποδομής και εισάγει το μοντέλο ‘PAY as you GO’ που σας εξασφαλίζει τον έλεγχο των λειτουργικών εξόδων.

To Microsoft Office 365 δεν είναι μια ακόμα έκδοση του Office. Είναι μια πλήρης σουίτα συνεργασίας και παραγωγικότητας στο Cloud, που λειτουργεί με απλή σύνδεση internet, και προσφέρει:

  • 24ωρη συνδεσιμότητα από το PC, το κινητό τηλέφωνο ή οποιονδήποτε browser
  • Διαχείριση εγγράφων σε εταιρικά ή ομαδικά portals και ασφαλής πρόσβαση σε αυτά από τους εργαζόμενους, πελάτες και συνεργάτες.
  • Αύξηση της παραγωγικότητας με ταυτόχρονη επεξεργασία εγγράφων από πολλά άτομα με τις εφαρμογές Office Web Apps.
  • Μείωση κόστους και χρόνου μετακινήσεων με την δυνατότητα για Video Conferences με πελάτες και συνεργάτες από οποιοδήποτε σημείο
  • Άμεση πρόσβαση σε email, ημερολόγια, λίστες επαφών και εργασιών ημέρας
  • Τις πιο πρόσφατες εκδόσεις εργαλείων επικοινωνίας και παραγωγικότητας όπως το Lync, Sharepoint, Word, Excel, Powerpoint, OneNote μέχρι και την πλήρη σουίτα Microsoft Office Professional Plus
  • Εύκολη δημιουργία website για την εταιρία σας

Μεταβαίνοντας στο Cloud, μελέτες έχουν δείξει ότι εξοικονομείτε κόστος μέχρι 50% από κόστος ΗW, storage, διαχείρισης, ασφάλειας, ενώ παραμένετε παραγωγικοί όπου και να βρίσκεστε.