Στην δημιουργία μίας Document AI λύσης η οποία βασίζεται στην πλατφόρμα Azure της Microsoft προχώρησε η Εθνική Τράπεζα. Η συγκεκριμένη κίνηση τής δίνει πλέον τη δυνατότητα να επεξεργάζεται, να κατηγοριοποιεί και να εξάγει πληροφορίες από χιλιάδες έγγραφα καθημερινά σε μόλις 0,5 δευτερόλεπτα ανά σελίδα. Αυτή η λύση αιχμής έχει βελτιώσει την ακρίβεια της τράπεζας στο 90%, ενώ, με την ενσωμάτωσή της στα συστήματα που απευθύνονται σε πελάτες, η Εθνική έχει μεταμορφώσει την εμπειρία των πελατών της, μετατρέποντάς την σε πλήρως ψηφιακή, ενώ μείωσε δραστικά τους χρόνους αναμονής. Σημειώνεται ότι η τράπεζα εξυπηρετεί 6 εκατομμύρια πελάτες και λειτουργεί 356 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Ένας τομέας που έπρεπε να αυτοματοποιήσει η τράπεζα για να βελτιώσει τις υπηρεσίες της ήταν η επεξεργασία εγγράφων.

«Αρχικά, ένας πελάτης έφερνε τα έγγραφα σε ένα υποκατάστημα ή τα στέλνει με email, μετά ο υπάλληλος του υποκαταστήματός μας τα εκτύπωνε, τα σάρωνε και μετά τα έστελνε στο back office για να εξαγάγει χειροκίνητα τις πληροφορίες», εξηγεί η Γεωργία Ζευγαροπούλου, Επικεφαλής του Τομέα Τεχνητής Νοημοσύνης και Καινοτομίας Τεχνολογίας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Η Εθνική ξεκίνησε αναλύοντας 50 εκατομμύρια σελίδες εγγράφων για να δημιουργήσει ένα σύνολο δεδομένων. Χρησιμοποίησε επίσης το Azure Cognitive Services για να επιτρέψει στη λύση να αναγνωρίσει την ελληνική γλώσσα.

Ταχύτερη εμπειρία χρήστη
«Καταφέραμε να δημιουργήσουμε τη λύση Document AI χρησιμοποιώντας το Azure σε λιγότερο από 4 μήνες», προσθέτει η κα. Ζευγαροπούλου. Σήμερα, η λύση ενσωματώνεται απρόσκοπτα με έξι εφαρμογές που απευθύνονται σε πελάτες, όπως η ψηφιακή τραπεζική, επιτρέποντας καλύτερη και ταχύτερη εμπειρία χρήστη. Κομβικά σημεία για την επιλογή της συγκεκριμένης λύσης ήταν η βελτιωμένη ταχύτητα και ακρίβεια που προσφέρει, ενώ η λύση Document AI έχει μεταμορφώσει όχι μόνο τις υπηρεσίες ψηφιακής τραπεζικής της Εθνικής αλλά και έχει απλοποιήσει τις καθημερινές εργασίες και τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Όσον αφορά στο μέλλον, η Εθνική πρόκειται να βελτιώσει περαιτέρω τις δυνατότητες επεξεργασίας εγγράφων μέσω τυποποίησης και ενισχυμένης παρακολούθησης.