O Γιώργος Βουτυράς, Διευθυντής Οργάνωσης και Πληροφορικής της METRO AEBE, παραθέτει μικρά IT μυστικά που μπορούν να κάνουν πιο αποτελεσματικά τα σύγχρονα κέντρα διανομής.

H ΜΕΤΡΟ είναι 100% ελληνική εταιρεία. Επιπλέον το 98% του λογισμικού της είναι παραγωγής της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Πληροφορικής της. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει εκ των έξω μεταφορά εμπειρίας, βοήθεια στις δυσκολίες ή η ευκολία επίρριψης των ευθυνών σε τρίτους κατά τις αποτυχίες. Σε κάθε νέο έργο είμαστε λοιπόν ιδιαίτερα προσεκτικοί και προχωράμε, αφού πειστούμε ότι θα πετύχουμε σίγουρα. Τα τελευταία πέντε χρόνια, η χρήση κλασικών φορητών τερματικών στο Κέντρο Διανομής της METRO έχει βελτιώσει τόσο πολύ τις διαδικασίες και τους ελέγχους, ώστε να έχει τριπλασιαστεί η παραγωγικότητα των πεζών pickers, ενώ ταυτόχρονα έχει μειωθεί κατακόρυφα το πλήθος των λαθών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Εξακολουθεί, όμως, να μας απασχολεί το θέμα βελτίωσης της διεπαφής ανθρώπου μηχανής με τους εξής στόχους: τη περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικότητας, την απλοποίηση των διαδικασιών των pickers για το μηδενισμό των λαθών και τη μείωση του κόστους από τις ζημιές στον φορητό εξοπλισμό.

Voice picking όταν πρέπει
Σε αυτήν την προσπάθεια της Διεύθυνσης Πληροφορικής του ομίλου μπορεί να συμβάλει σημαντικά το voice picking, το οποίο αναπτύσσουμε εσωτερικά. Όσον αφορά το voice picking, λοιπόν, έχουμε διαπιστώσει ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί μόνον στους πεζούς pickers. Όλοι οι υπόλοιποι χρήστες, όπως οι παραλαμβάνοντες, οι φορτωτές, οι ελεγκτές και οι χειριστές περονοφόρων, έχουν να χειριστούν πολύπλοκα μενού και πινάκια πληροφοριών. Είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να ισχυριστούμε ότι θα τους απλοποιήσουμε κάποτε τη διεπαφή, ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν με ένα σύστημα ηχητικά και μόνο.

Τουλάχιστον για κάποια χρόνια, η οθόνη θα τους είναι απαραίτητη. Ακόμη, όμως, και για τους πεζούς pickers χρειάζεται να προβούμε σε ειδική διαχείριση. Για κάποια προϊόντα που διακινούνται με βάρος (κρέας, αλλοιώσιμα, μαναβική) είναι γρηγορότερο και ασφαλέστερο να γίνει η μεταφορά των πληροφοριών με scanners, παρά με λόγια. Επίσης, σε προϊόντα σε σούδες, που βρίσκονται στοιβαγμένες πολλές παλέτες, πρέπει να γνωρίζουμε το SSCC της παλέτας από την οποία έγινε το picking, δηλαδή έναν 20ψήφιο κωδικό, που ευκολότερα και ασφαλέστερα σαρώνεται παρά λέγεται. Γι’ αυτό και εξετάζουμε το συνδυασμό voice και scanning.

Προς το παρόν κάνουμε δοκιμές με προσομοιώσεις και σύντομα θα προχωρήσουμε και σε παραλαβή εξοπλισμού testing, προκειμένου να αξιολογήσουμε την απόδοση του συστήματος. Φυσικά, μια βελτίωση της απόδοσης κατά 2-3%, ίσως δεν κριθεί ικανοποιητική για μια επένδυση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Μέσα στο καλοκαίρι θα γνωρίζουμε πώς θα προχωρήσουμε.

Επιπλέον, στις επισκέψεις που πραγματοποιήσαμε σε τρία κέντρα διανομής στην Ελλάδα που χρησιμοποιούν voice picking, διαπιστώσαμε κάποια μικροπροβλήματα κατανόησης της φωνής του χρήστη, ειδικά από καινούριους χρήστες ή λόγω κόπωσης μέσα στη μέρα. Δεν το θεωρούμε όμως, αυτό, πρόβλημα. Μεγαλύτερο πρόβλημα θεωρούμε τη μνήμη και την προσοχή του χρήστη. Διαπιστώσαμε ότι κάποιοι ζητούσαν από το σύστημα να επαναλάβει 2-3 φορές το τι πρέπει να κάνουν. Ανθρώπινη φύση είναι να θυμάσαι καλύτερα αυτό που βλέπεις από αυτό που ακούς. Πιστεύουμε όμως ότι και αυτό είναι θέμα προσοχής του χρήστη.

Συμβουλές επιλογής
Η κάθε εταιρεία έχει ιδιαίτερα προϊόντα και ξεχωριστές λειτουργίας. Αναμφίβολα, πάντως, οι διαδικασίες πρέπει να απλοποιηθούν. Τα σύνθετα μενού μπορεί να μπερδέψουν τους χρήστες και να επηρεάσουν αρνητικά την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητά τους. Πριν μια Διεύθυνση Πληροφορικής προβεί στην επιλογή μιας λύσης voice picking, θα πρέπει να αναλύσει οικονομοτεχνικά την επένδυσή της, καθώς το κόστος είναι πολλαπλάσιο σε σχέση με ένα φορητό τερματικό. Ωστόσο, πιστεύω ότι, από τεχνικής απόψεως, η τεχνολογία του voice picking είναι ώριμη, οι 2-3 υπάρχοντες προμηθευτές είναι αξιόπιστοι, ενώ τα προβλήματα που προκύπτουν λύνονται εύκολα.