Με αύξηση των οικονομικών της μεγεθών ολοκλήρωσε το πρώτο τρίμηνο του 2013 η MLS Πληροφορική ΑΕ. Αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας διαμορφώθηκε σε 2,19 εκατ. ευρώ από 2,11 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2012 (αύξηση 4%).

Τα κέρδη μετά από φόρους παρουσίασαν άνοδο κατά 31% και ανήλθαν σε 570 χιλ. ευρώ από 436 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 22% (1,55 εκατ. ευρώ έναντι 1,26 εκατ. ευρώ).

Η καθαρή θέση διαμορφώθηκε σε 18,37 εκατ. ευρώ από 17,67 εκατ. Έπειτα από δύο και πλέον χρόνια κάμψης η εταιρία διανύει το τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο ανοδικής πορείας των οικονομικών της μεγεθών. Σε όλο αυτό το διάστημα η MLS μείωσε τα λειτουργικά της έξοδα και βελτίωσε την αποδοτικότητά της.