Σύμφωνα με ανακοίνωση της MLS Πληροφορικής, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το 2012 κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με το 2011 σημειώνοντας οριακή μείωση 1% (7,47 εκατ. ευρώ έναντι 7,54 εκατ.), ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 22% και διαμορφώθηκαν στα 4,96 εκατ.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων παρουσιάζουν μείωση 29% – 943 χιλ., ενώ η καθαρή θέση της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 17,67 εκατ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία διαθέτει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό.

Η MLS έπειτα από δύο και πλέον χρόνια κάμψης λόγω της κρίσης στην ελληνική αγορά, κατόρθωσε να επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2012, με τον κύκλο εργασιών να παρουσιάζει αύξηση 62% και να διαμορφώνεται στα 2,45 εκατ. Η κυκλοφορία του πρώτου ελληνικού κινητού MLS iQTalk τον Ιούλιο του 2012, καθώς και η σταδιακή επέκταση της MLS στο εξωτερικό, συνέβαλλαν σημαντικά στην επιστροφή σε ανοδική πορεία.