Η εταιρεία ανακηρύχτηκε οριστικός ανάδοχους σε διαγωνισμό Οριστικός ανάδοχος σε δύο τμήματα του διαγωνισμού του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών συσκευών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ανακηρύχτηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η MLS. Η εξέλιξη αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα δώσει το πράσινο φως για να ακολουθήσει, στη συνέχεια, η υπογραφή των συμβάσεων, αναμένεται να αποφέρει έσοδα περίπου 3 εκατ. ευρώ στα ταμεία της εταιρείας, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά ζητήματα ρευστότητας ενώ δεν έχει καταβάλει στους ομολογιούχους τα κουπόνια για το ομόλογα ΜΛΣ01, ΜΛΣ02 και ΜΛΣ03.

Να σημειωθεί επίσης ότι η MLS δεν έχει δημοσιεύσει ακόμα τις αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2019, μολονότι είχε δεσμευτεί ότι θα το πράξει μέχρι τέλη Φεβρουαρίου. Όσον αφορά το διαγωνισμό, στην εταιρεία κατακυρώθηκε το τμήμα 2, που αφορά στην προμήθεια 8.540 tablet, έναντι 1,51 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, στην MLS κατακυρώθηκε και το έκτο τμήμα του διαγωνισμού, που περιλαμβάνει την προμήθεια 8.175 tablet, έναντι του ποσού των 1,45 εκατ. ευρώ. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και παροχή εξοπλισμού φορητών tablet σε σχολικές μονάδες της επικράτειας, και να αξιοποιηθούν τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από μαθητές για τις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης, ώστε να ενισχυθεί η χρήση ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 12 εκατ. ευρώ. Τις προμήθειες για τα υπόλοιπα τμήμα του διαγωνισμού έχουν αναλάβει οι εταιρείες Ζουμπουλάκης (τμήμα 1 και τμήμα 4), Active Computer Systems (τμήμα 3) και Amplus (τμήμα 6).