Νέο κύκλο αβεβαιότητας για την πορεία της MLS δημιουργεί η αδυναμία καταβολής του κουπονιού του ομολόγου ΜΛΣΟ2. Όπως ακριβώς έγινε και με τα κουπόνια των ομολόγων ΜΛΣ01 και ΜΛΣ03, η εταιρεία ζήτησε τη μετάθεση κατά τρεις μήνες της ημερομηνίας καταβολής των τοκομεριδίων. Το κουπόνι ΜΛΣΟ2, ύψους 83.000 ευρώ, της έκδοσης αξίας 6 εκατ. ευρώ, επρόκειτο να πληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου. H εταιρεία αιτείται -εκ νέου- τη μετάθεση επικαλούμενη τις επιπτώσεις του COVID19, οι οποίες όπως σημειώνει «έχουν επιδράσει στις ταμειακές της ροές ώστε να συνεχίσει να ανταποκρίνεται κανονικά στους όρους του εν λόγω προγράμματος». Η χρονική μετάθεση της ημερομηνίας πληρωμής αποτελεί επί της ουσίας τροποποίηση των όρων του ομολογιακού προγράμματος.

Τούτου δοθέντος, η εκπρόσωπος των ομολογιούχων Euroxx του ΜΛΣ02 θα πρέπει να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης με αντικείμενο την καταγγελία του ομολογιακού προγράμματος και τον ορισμό νομικού συμβούλου για ανάληψη ενδεχόμενων νομικών ενεργειών. Πιθανή η μη επίτευξη απαρτίας στη γενική συνέλευση Σημειώνεται ότι τόσο στην περίπτωση του ΜΛΣ01, όσο και στο ΜΛΣ03, κατά τη διάρκεια των γενικών συνελεύσεων των ομολογιούχων, δεν επετεύχθη η απαρτία των 2/3 που απαιτείται προκειμένου να ληφθεί απόφαση για καταγγελία. Να σημειωθεί ότι στις αρχές του μήνα η MLS είχε ανακοινώσει τη λύση της συνεργασίας της με τον Νάρκισσο Γεωργιάδη, ο οποίος είχε αναλάβει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τον περασμένο Ιούνιο. Ο κ. Γεωργιάδης εκτελούσε καθήκοντα CEO έχοντας τη συνολική ευθύνη για τη στρατηγική και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας με στόχο να «τρέξει» το σχέδιο αναδιάρθρωσης της MLS, έτσι όπως το έχει εκπονήσει η Deloitte. Νέος διευθύνων σύμβουλος ανέλαβε ο Γιώργος Βακάρος.