Τις επιπτώσεις της πανδημίας προβάλλει η MLS ως την αιτία για την καθυστέρηση της δημοσιοποίησης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για τη χρήση του 2019 και της αντίστοιχης έκθεσης για το πρώτο εξάμηνο του 2020, απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, υποστηρίζοντας πως η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε δική της αδράνεια ή σφάλμα. Ειδικότερα, η εταιρεία επισημαίνει ότι η έκθεση της Deloitte στην οποία θα βασίζονταν οι οικονομικές καταστάσεις ολοκληρώθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2020, όμως στις 3 Νοεμβρίου επιβλήθηκε γενικό lockdown στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα την προσωρινή παύση των διαδικασιών, ενώ η εμφάνιση κρουσμάτων και σε διευθυντικά στελέχη της εταιρείας είχε ως επακόλουθο την περαιτέρω καθυστέρηση των διαδικασιών. Η MLS αναφέρει ότι επιδιώκει τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων το συντομότερο δυνατό. Τι υποστηρίζει για τα τρία ομόλογα Όσον αφορά στη διαμάχη με τους ομολογιούχους για τα ομόλογα ΜΛΣ01, ΜΛΣ02 και ΜΛΣ03, η εταιρεία διευκρινίζει ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με την EUROXX Χρηματιστηριακή και την Beta Χρηματιστηριακή προκειμένου να συγκληθούν εκ νέου συνελεύσεις των ομολογιούχων και για τα τρία ομόλογα, μέσω της οnline πλατφόρμας του Χρηματιστηρίου εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος, προκειμένου να συζητηθούν οι προτάσεις της εταιρείας για την διευθέτηση των υποχρεώσεών της. Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα της Leftwich Εν τω μεταξύ, το Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την αίτηση που είχε υποβάλει στις 27 Ιουλίου 2020 η εταιρεία Leftwich για συντηρητική κατάσχεση της περιουσίας της MLS.

 

Σύµφωνα µε ανακοίνωση της εταιρείας πληροφορικής, το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων της Leftwich, η οποία ζητούσε τη συντηρητική κατάσχεση της περιουσίας τόσο της MLS όσο και του προέδρου της, Γιάννη Καµατάκη. H κυπριακή εταιρεία είχε αποκτήσει το 3% της MLS το 2018, αφού ωστόσο υπέγραψε ιδιωτικό συµφωνητικό, σύµφωνα µε το οποίο ο κ. Καµατάκης θα έπρεπε να επαναγοράσει τις µετοχές, σε περίπτωση απόκρυψης σηµαντικών πληροφοριών. Να σηµειωθεί ότι το NetFAX επικοινώνησε µε την Leftwich η οποία αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο.