Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρουσίασε η διοίκηση της MLS τα κύρια σημεία του πορίσματος της Deloitte, που αφορά στον διαγνωστικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στα μεγέθη της χρήσης του 2018 της εταιρείας πληροφορικής. Η MLS, όπως δήλωσε στο NetFAX δικηγόρος της εταιρείας που χειρίζεται την υπόθεση, επρόκειτο να εκδώσει την περασμένη Παρασκευή επίσημη ανακοίνωση επί του πορίσματος του διαχειριστικού ελέγχου, κάτι το οποίο, ωστόσο, δεν έγινε.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία έχει αναθέσει στην Deloitte τον έλεγχο των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης του 2018 οι οποίες, σύμφωνα με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), έχουν βασιστεί σε υψηλά και μη ρεαλιστικά ποσά άυλων περιουσιακών στοιχείων, που υπόκεινται σε αποσβέσεις. Σύμφωνα πάντως με άτυπη πληροφόρηση, στο πόρισμα γίνεται λόγος για απομείωση της τάξεως των 8 με 10 εκατ. ευρώ, που σχετίζεται με την απόσβεση του hardware και του άυλου πάγιου ενεργητικού λόγω πωλήσεων που είχαν προβλεφθεί αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν.

Στο πόρισμα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, περιλαμβάνονται και ενδεχόμενες προσαρμογές των οικονομικών καταστάσεων λόγω της συμμετοχής της εταιρείας σε προγράμματα που προβλέπονται από το Ταμείο Ανάκαμψης για το διάστημα 2020-2025. 

«Η MLS ακολουθεί τα χνάρια της Folli Follie»
«Αυτές οι εκτιμήσεις δεν μπορούν να αποτελέσουν απεικόνιση ελέγχου προηγουμένων χρήσεων. Μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου, η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών θεωρεί ότι, δυστυχώς, η MLS ακολουθεί τα χνάρια της Folli Follie. Αν μέσα από το πόρισμα διαφανεί ότι οι προηγούμενες οικονομικές καταστάσεις σε μεγάλο χρονικά εύρος δεν απεικόνιζαν ορθά τον τρόπο απόδοσης των αύλων περιουσιακών στοιχείων, τότε πράγματι μιλάμε για εξαπάτηση.

Σε αυτή την περίπτωση θα στραφούμε κατά των ορκωτών λογιστών για μη εφαρμογή των λογιστικών προτύπων που σχετίζονται με στοιχεία, λογαριασμό ή κονδύλι των οικονομικών καταστάσεων», ανέφεραν στο NetFAX κύκλοι της Ένωσης Ελλήνων Επενδυτών.

Οι κινήσεις των ομολογιούχων
Τα συμπεράσματα του πορίσματος ενδεχομένως να καθορίσουν και τη στάση που θα τηρήσουν οι ομολογιούχοι, μερίδα των οποίων έχουν εκφράσει τη βούλησή τους να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη κατά της MLS, με το σκεπτικό ότι παραβιάστηκαν συγκεκριμένοι όροι των ομολογιακών προγραμμάτων. Μετά τη δημοσίευση του πορίσματος είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει νέος κύκλος γενικών συνελεύσεων των ομολογιούχων για να θέσουν πάλι στο τραπέζι το ζήτημα της καταγγελίας των ομολογιακών.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 13 Μαΐου οι εποπτικές Αρχές αποφάσισαν την αναστολή των κινητών αξιών της MLS στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως αποτέλεσμα της κατάθεσης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ευρημάτων του θεματικού ελέγχου που πραγματοποίησε η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).