Εν αναμονή του ειδικού ελέγχου της Deloitte βρίσκονται ομολογιούχοι και επενδυτές της MLS, οι οποίοι εξετάζουν το ενδεχόμενο ανάληψης νομικών πρωτοβουλιών εναντίον της εταιρείας. Tο πόρισμα, όπως έχει γίνει γνωστό, αναμένεται να κατατεθεί εντός του πρώτου δεκαήμερου του Σεπτεμβρίου. «Το αμέσως προσεχές διάστημα θα εξετάσουμε τις κινήσεις μας καθώς αναμένουμε την απόφαση του διαγνωστικού ελέγχου της Deloitte.  Τότε θα διαπιστώσουμε αν θα προχωρήσουμε σε αγωγές, ισχυριζόμενοι ότι άλλη οικονομική εικόνα είχαν όσοι επένδυαν στην εταιρεία και άλλη φάνηκε, τελικά, ότι υπήρχε», σημειώνει στο NetFAX o Γιάννης Κυριακόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων επενδυτών και δικηγόρος ομολογιούχων και επενδυτών της MLS. «Αναμένουμε τον έλεγχο της Deloitte για να έχουμε κάτι συγκεκριμένο, καθώς αυτή τη στιγμή, έστω και κατ’ επίφαση, η εταιρεία δεν έχει οδηγηθεί σε ένα είδος γεγονότος αναμφισβήτητου χρεοκοπίας, καθώς καταβάλλει τα κουπόνια.  

Το θέμα της κύριας αγωγής μας θα είναι το ότι οι επενδυτές μας δεν γνώριζαν ότι οι καταστάσεις αυτές τις εταιρείας θα ετίθεντο εν αμφιβόλω και μάλιστα εκ των υστέρων» συμπληρώνει ο κ. Κυριακόπουλος.Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία έχει αναθέσει στην Deloitte τον έλεγχο των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης του 2018 οι οποίες, σύμφωνα με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), έχουν βασιστεί σε υψηλά και μη ρεαλιστικά ποσά άυλων περιουσιακών στοιχείων, που υπόκεινται σε αποσβέσεις.

Πιο συγκεκριμένα, στη χρήση του 2018, ποσό που αντιστοιχεί σε άυλα περιουσιακά στοιχεία, σχετίζεται με λογισμικά προγράμματα που έχουν δημιουργηθεί από την εταιρεία ή από τρίτους. Αντιθέτως, με βάση το πόρισμα της Επιτροπής θα έπρεπε να πραγματοποιείται απόσβεση σε ορίζοντα διετίας.  Εντοπίζει μάλιστα την παραβίαση του διεθνούς ελεγκτικού προτύπου 805 που σχετίζεται με στοιχεία, λογαριασμό ή κονδύλι των οικονομικών καταστάσεων, όπως τα άυλα περιουσιακά στοιχεία.

 

Οι ομολογιούχοι καταγγέλλουν παραβίαση όρων των προγραμμάτων

 

Οι ομολογιούχοι προσανατολίζονται στην προσφυγή στη Δικαιοσύνη κατά της MLS, με το σκεπτικό ότι παραβιάστηκαν συγκεκριμένοι όροι των ομολογιακών προγραμμάτων, με την εταιρεία να έχει, έως σήμερα, εκδώσει συνολικά τρία ομόλογα, έχοντας αποπληρώσει το ένα από αυτά.  Χτες πάντως πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση των ομολογιούχων του ομολόγου ΜΛΣ01, ωστόσο δεν επετεύχθη το ποσοστό συμμετοχής (2/3 των ομολογιούχων), που απαιτούνταν προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το ζήτημα της καταγγελίας ή μη των ομολόγων της εταιρείας.