ΕΥ Ελλάδος και Πανεπιστήμιο Μακεδονίας υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με ορίζοντα πέντε ετών, με στόχο τον συντονισμό δράσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Η συνεργασία επισημοποιήθηκε στη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Ιουλίου, στη Θεσσαλονίκη Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, οι δύο οργανισμοί αποφάσισαν, μέσω του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου συνεργασίας, να συντονίσουν τις προσπάθειές τους και να επιδιώξουν κοινές πρωτοβουλίες σε μια σειρά από τομείς, που αφορούν τη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας, τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε φοιτήτριες και φοιτητές, την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.